Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. mája 2015 - Štrasburg

5. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Pokiaľ ide o názvy a autorov návrhov uznesení, pozri bod 2 zápisnice zo dňa 19.5.2015 .)


5.1. Zimbabwe: prípad obhajcu ľudských práv Itaia Dzamaru

Návrhy uznesenia B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 a B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder a Marie-Christine Vergiat uviedli návrhy uznesení.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Michael Gahler a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Diane James v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay – nezaradený poslanec a Doru-Claudian Frunzulică, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda a Ivan Jakovčić.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.1 zápisnice zo dňa 21.5.2015.


5.2. Kritická situácia utečencov patriacich ku komunite Rohingyov vrátane masových hrobov v Thajsku

Návrhy uznesenia B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 a B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers a Josef Weidenholzer uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Marc Tarabella v mene skupiny S&D, Amjad Bashir v mene skupiny ECR, Gérard Deprez v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini a Cristian Dan Preda, posledný rečník rovnako k preloženiu rozpravy o porušovaní ľudských práv, demokracie a právneho štátu na predpoludnie (predsedajúci oznámil, že pripomienky rečníka postúpi Predsedníctvu).

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Fabio Massimo Castaldo.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 21.5.2015.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)


5.3. Svazijsko, prípad ľudskoprávnych aktivistov Thulaniho Maseka a Bhekiho Makhubua

Návrhy uznesenia B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 a B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam a Jude Kirton-Darling uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Seán Kelly v mene skupiny PPE, Agnes Jongerius v mene skupiny S&D, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE a Tomáš Zdechovský.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo a Gianluca Buonanno.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides (člen Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 21.5.2015.

Právne oznámenie