Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 maj 2015 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

6. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande