Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 21. toukokuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos

10. Vastaanotetut asiakirjat

Jäsenet ovat jättäneet käsiteltäviksi seuraavat päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla):

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys kielellisen monimuotoisuuden kunnioittamisesta Euroopan unionin toimielimissä (B8-0352/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFCO

lausuntoa varten:

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky ja Marcel de Graaff. Päätöslauselmaesitys jäsenvaltioille varattavasta mahdollisuudesta lopettaa sosiaaliavustusten myöntäminen unionista tulleille maahanmuuttajille, jotka eivät harjoita taloudellista toimintaa (B8-0353/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys sosiaalisesta polkumyynnistä maanteiden tavaraliikenteessä (B8-0354/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys transatlanttista kauppa- ja investointikumppanuutta (TTIP) koskevien neuvottelujen keskeyttämisestä eläinten elinolojen suojelemiseksi (B8-0355/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen ja Sophie Montel. Päätöslauselmaesitys laittomista metsänhakkuista peräisin olevan puutavaran tuonnin lopettamisesta (B8-0356/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser ja Mylène Troszczynski. Päätöslauselmaesitys McD Europe Franchising Sàrl:n aggressiivista verosuunnittelua koskevista epäilyistä (B8-0361/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys tiukempien meluntorjunnan suuntaviivojen hyväksymisestä (B8-0425/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys verotuksen avoimuutta koskevista toimenpiteistä verovilpin ja veron kiertämisen torjumiseksi (B8-0427/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Alberto Cirio. Päätöslauselmaesitys hampun viljelyn sisällyttämisestä ekologisilla aloilla sallittujen menetelmien pääluetteloon (B8-0428/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AGRI

lausuntoa varten:

ENVI

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys muuntogeenisistä organismeista (B8-0429/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

INTA

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys terrorismia koskevan yhteisen määritelmän puuttumisesta jäsenvaltioiden välillä (B8-0430/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

- Aldo Patriciello. Päätöslauselmaesitys sähköisestä terveydenhuollosta (B8-0431/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan investointisuunnitelman mukaisten hankkeiden hyväksymiskriteerien hajauttamisesta ja muuttamisesta (B8-0432/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan unionin ja Kanadan välisen kauppasopimuksen sekamuotoisen luonteen tunnustamisesta (B8-0433/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys Euroopan keskuspankin harjoittaman rahapolitiikan määrällisen keventämisen vaikutuksista (B8-0434/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys rakennusalan tukemisesta Ranskassa (B8-0435/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys lähetettyjä työntekijöitä koskevan direktiivin kumoamisesta (B8-0436/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel ja Florian Philippot. Päätöslauselmaesitys uudistuksesta, joka koskee palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon (B8-0437/2015)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

Oikeudellinen huomautus