Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 mei 2015 - Straatsburg

10. Ingekomen stukken

De volgende ontwerpresoluties zijn door de leden ingediend (artikel 133 van het Reglement):

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de eerbiediging van de taaldiversiteit bij de Europese instellingen (B8-0352/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over de mogelijkheid voor de lidstaten van de Unie om de sociale bijstand aan economisch niet-actieve immigranten in de Unie te schrappen (B8-0353/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over sociale dumping in het goederenvervoer over de weg (B8-0354/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de TTIP-onderhandelingen ter bescherming van de dieren (B8-0355/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de invoer van hout afkomstig van illegale ontbossing (B8-0356/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over veronderstelde agressieve fiscale planning door McD Europe Franchising Sàrl (B8-0361/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de aanneming van strengere richtlijnen inzake geluidshinder (B8-0425/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de maatregelen inzake fiscale transparantie ter bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking (B8-0427/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Alberto Cirio. Ontwerpresolutie over plaatsing van de hennepteelt op de hoofdlijst van praktijken die in ecologische aandachtsgebieden zijn toegestaan (B8-0428/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over ggo's (B8-0429/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het ontbreken van een gemeenschappelijke EU-definitie van terrorisme (B8-0430/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over online gezondheidszorg ("e-health") (B8-0431/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de decentralisatie en de wijziging van de criteria voor goedkeuring van projecten van het investeringsplan voor Europa (B8-0432/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de erkenning van het gemengde karakter van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (B8-0433/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het beleid inzake kwantitatieve versoepeling van de Europese Centrale Bank (B8-0434/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over steun aan de bouwsector in Frankrijk (B8-0435/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de schrapping van de richtlijn "ter beschikking gestelde werknemers" (B8-0436/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie betreffende de hervorming van de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (B8-0437/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

Juridische mededeling