Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2015. május 21., Csütörtök - Strasbourg

11. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 46. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

JURI bizottság

- A robottechnikára vonatkozó polgári jogi szabályok (2015/2103(INL))
(vélemény: EMPL, ITRE)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2015.4.30-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- Jelentés a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról (2015/2097(INI))
(vélemény: FEMM)
.

(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Fegyverek kivitele: a 2008/944/CFSP közös álláspont végrehajtása (2015/2114(INI))

- Az EU szerepe az ENSZ-ben – hogyan lehet jobban megvalósítani az uniós külpolitikai célokat (2015/2104(INI))
(vélemény: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA bizottság

- A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája (2015/2105(INI))
(vélemény: AFET, EMPL, ITRE)

ECON bizottság

- Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése (2015/2115(INI))
(vélemény: EMPL)

- A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út (2015/2106(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL bizottság

- A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv) alkalmazása (2015/2116(INI))
(vélemény: FEMM, LIBE)

- Az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete (2015/2107(INI))
(vélemény: FEMM, ITRE)

ENVI bizottság

- A bányászati hulladékról szóló 2006/21/EK irányelv végrehajtása (2015/2117(INI))

- A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (2015/2112(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE bizottság

- Az európai energiaunió felé (2015/2113(INI))
(vélemény: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Hogyan érhető el a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó 10%-os cél? – Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően (2015/2108(INI))

PECH bizottság

- Halászati vonatkozások a tengeri biológiai sokféleségről szóló nemzetközi megállapodás keretében a nemzeti joghatóság alá tartozó övezetekben – az ENSZ tengerjogi egyezménye (2015/2109(INI))

LIBE bizottság

- A korrupció elleni küzdelem és a CRIM bizottság jelentésének nyomon követése (2015/2110(INI))
(vélemény: CONT)

FEMM bizottság

- Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv végrehajtása nemi szempontból (2015/2118(INI))
(vélemény: LIBE)

- Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét (2015/2111(INI))
(vélemény: ITRE)

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

CULT bizottság

- Az európai polgárok fundamentalista mozgalmak általi radikalizálódásának és toborzásának megelőzése (2015/2063(INI))
utalva, illetékes: LIBE
vélemény: CULT, AFET

CONT bizottság

- Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása (2015/2042(INI))
utalva, illetékes: EMPL
vélemény: BUDG, ECON, CONT

- Az Európai Unió jelenlegi intézményi felépítésének lehetséges alakulásai és kiigazításai (2014/2248(INI))
utalva, illetékes: AFCO
vélemény: BUDG, CONT

LIBE bizottság

- Az uniós intézményeken belüli átláthatóság, elszámoltathatóság és feddhetetlenség (2015/2041(INI))
utalva, illetékes: AFCO
vélemény: ENVI, JURI, CONT, LIBE

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 39. cikke)

JURI bizottság

- A harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelem (átdolgozás) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
utalva, illetékes: INTA
vélemény: AFET, JURI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
utalva, illetékes: EMPL
vélemény: PECH, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

ENVI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (2015/2112(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság

- Az európai energiaunió felé (2015/2113(INI))
(vélemény: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

FEMM bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv végrehajtása nemi szempontból (2015/2118(INI))
(vélemény: LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Címváltozások
(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- Az 2015/2042(INI). számú saját kezdeményezésű jelentés új címe: "Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása"

LIBE bizottság

- Az 2015/2063(INI). számú saját kezdeményezésű jelentés új címe: "Az európai polgárok terrorista szervezetek általi toborzásának és radikalizálásának megelőzése".

Jogi nyilatkozat