Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
Il-Ħamis, 21 ta' Mejju 2015 - StrasburguVerżjoni finali

11. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)
(
B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 13.5.2015)

Kumitat JURI

- Regoli tad-Dritt Ċivili dwar ir-Robotika (2015/2103(INL))
(opinjoni: EMPL, ITRE)

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)
(
B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 30.4.2015)

Kumitat EMPL

- Rapport dwar l-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2010/18/UE tat-8 ta' Marzu 2010 li timplimenta l-Ftehim Qafas rivedut dwar il-leave tal-ġenituri konkluż minn BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP u ETUC u li tħassar id-Direttiva 96/34/KE (2015/2097(INI))
(opinjoni: FEMM)
.

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 13.5.2015)

Kumitat AFET

- Esportazzjoni tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (2015/2114(INI))

- Ir-rwol tal-UE fin-NU - kif jistgħu jintlaħqu aħjar l-objettivi tal-UE fil-qasam tal-politika barranija (2015/2104(INI))
(opinjoni: AFCO, CULT, CONT, INTA)

Kumitat INTA

- Strateġija futura ġdida progressiva u innovattiva dwar il-kummerċ u l-investiment (2015/2105(INI))
(opinjoni: AFET, EMPL, ITRE)

Kumitat ECON

- Rapport Annwali għall-2014 tal-Bank Ċentrali Ewropew (2015/2115(INI))
(opinjoni: EMPL)

- Analiżi u sfidi tar-Regolament tal-UE dwar is-Servizzi Finanzjarji: L-impatt u t-triq 'il quddiem lejn qafas tal-UE aktar effiċjenti u effikaċi għal Regolamentazzjoni Finanzjarja u Unjoni tas-Swieq Kapitali (2015/2106(INI))
(opinjoni: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

Kumitat EMPL

- L-applikazzjoni tad-Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-trattament fl-impjieg u fix-xogħol ("Direttiva dwar l-Ugwaljanza fl-Impjiegi") (2015/2116(INI))
(opinjoni: FEMM, LIBE)

- Il-Qafas Strateġiku tal-UE dwar is-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol 2014-2020 (2015/2107(INI))
(opinjoni: FEMM, ITRE)

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tad-Direttiva dwar l-Iskart mill-Minjieri (2006/21/KE) (2015/2117(INI))

- Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (2015/2112(INI))
(opinjoni: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

Kumitat ITRE

- Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija (2015/2113(INI))
(opinjoni: AFET, ENVI,INTA, IMCO, TRAN)

- L-ilħuq tal-objettiv ta' 10% għall-interkonnessjoni elettrika - It-tħejjija tal-grilja elettrika għall-2020 (2015/2108(INI))

Kumitat PECH

- L-aspetti relatati mas-sajd fl-ambitu tal-ftehim internazzjonali dwar il-bijodiversità tal-baħar fiż-żoni lil hinn mill-ġurisdizzjoni nazzjonali, Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Dritt tal-Baħar (2015/2109(INI))

Kumitat LIBE

- Ġlieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għar-riżoluzzjoni CRIM (2015/2110(INI))
(opinjoni: CONT)

Kumitat FEMM

- Implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu minn perspettiva tal-ġeneru (2015/2118(INI))
(opinjoni: LIBE)

- Fatturi esterni li jirrappreżentaw ostakli għall-intraprenditorija femminili Ewropea (2015/2111(INI))
(opinjoni: ITRE)

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat CULT

- Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi (2015/2063(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : LIBE
opinjoni: CULT, AFET

Kumitat CONT

- L-implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress (2015/2042(INI))
irriferut responsabbli: EMPL
opinjoni: BUDG, ECON, CONT

- Evoluzzjonijiet u aġġustamenti possibbli tal-istruttura istituzzjonali attwali tal-Unjoni Ewropea (2014/2248(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : AFCO
opinjoni: BUDG, CONT

Kumitat LIBE

- It-trasparenza, ir-responsabbiltà u l-integrità fl-istituzzjonijiet tal-UE (2015/2041(INI))
irriferut lill-kumitat responsabbli: : AFCO
opinjoni: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Protezzjoni kontra l-effetti tal-applikazzjoni extraterritorjali tal-leġiżlazzjoni adottata minn pajjiż terz u l-azzjonijiet ibbażati fuqha jew li jirriżultaw minnha (riformulazzjoni) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
irriferut responsabbli: INTA
opinjoni: AFET, JURI , JURI
(Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura), JURI (Artikolu 104 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-baħħara, li temenda d-Direttivi 2008/94/KE, 2009/38/KE, 2002/14/KE, 98/59/KE u 2001/23/KE (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
irriferut responsabbli: EMPL
opinjoni: PECH, TRAN, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)
(
B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 13.5.2015)

Kumitat ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Lejn ftehim internazzjonali ġdid dwar il-klima f'Pariġi (2015/2112(INI))
opinjoni: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Lejn Unjoni Ewropea tal-Enerġija (2015/2113(INI))
opinjoni: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat FEMM (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Implimentazzjoni tad-Direttiva 2011/36/UE tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu minn perspettiva tal-ġeneru (2015/2118(INI))
opinjoni: LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura)

Tibdil ta' titoli
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 13.5.2015)

Kumitat EMPL

- Titolu ġdid għar-rapport b'inizjattiva proprja 2015/2042(INI) : "L-implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea ta' Mikrofinanzjament Progress"

Kumitat LIBE

- Titolu ġdid għar-rapport b'inizjattiva proprja 2015/2063(INI) : "Il-prevenzjoni tar-radikalizzazzjoni u tar-reklutaġġ ta' ċittadini Ewropej minn organizzazzjonijiet terroristiċi".

Avviż legali