Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 21 май 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Петиции
 3.Равнища на растеж в ЕС и икономически прогнози от пролетта на 2015 г. (разискване)
 4.ACER - Човешки ресурси за наблюдение на пазарите за търговия на едро с енергия (разискване)
 5.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  5.1.Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара
  5.2.Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд
  5.3.Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу
 6.Одобряване на протокола от предишното заседание
 7.Време за гласуване
  7.1.Зимбабве, случаят със защитника на правата на човека Итай Дзамара (гласуване)
  7.2.Проблемът с бежанците от народността рохингия, включително масовите гробове в Тайланд (гласуване)
  7.3.Свазиленд, случая на активистите за правата на човека Тулани Масеко и Беки Макубу (гласуване)
  7.4.Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  7.5.Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана (гласуване)
  7.6.Капацитет за сигурност и отбрана в Европа (гласуване)
  7.7.Доклад за напредъка на Турция през 2014 г. (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Внесени документи
 11.Решения относно някои документи
 12.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 13.График на следващите заседания
 14.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (215 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (59 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (213 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (36 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (36 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (73 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (275 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (70 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (568 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1830 kb)
Правна информация