Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Czwartek, 21 maja 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Petycje
 3.Stopy wzrostu w UE i prognozy gospodarcze z wiosny 2015 r. (debata)
 4.Zasoby ludzkie na potrzeby monitorowania hurtowych rynków energii przez ACER (debata)
 5.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  5.1.Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary
  5.2.Dramatyczna sytuacja uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii
  5.3.Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu
 6.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Zimbabwe: sprawa obrońcy praw człowieka Itaia Dzamary (głosowanie)
  7.2.Dramatyczna sytuacja uchodźców należących do mniejszości etnicznej Rohingya, w tym kwestia masowych grobów w Tajlandii (głosowanie)
  7.3.Suazi: sprawa obrońców praw człowieka Thulaniego Maseko i Bhekiego Makhubu (głosowanie)
  7.4.Wdrażanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  7.5.Finansowanie wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (głosowanie)
  7.6.Możliwości w zakresie obronności i bezpieczeństwa w Europie (głosowanie)
  7.7.Sprawozdanie z postępów Turcji w 2014 r. (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiary głosowania
 10.Składanie dokumentów
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 Lista obecności
Protokół
Wersja ostateczna (194 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (59 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (205 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (36 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (29 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (64 kb)
 
Protokół
Wersja ostateczna (268 kb)
  Lista obecności
Wersja ostateczna (63 kb)
  Wyniki głosowania
Wersja ostateczna (532 kb)
  Głosowanie imienne
Wersja ostateczna (1681 kb)
Informacja prawna