Indeks 
Protokol
PDF 250kWORD 180k
Torsdag den 21. maj 2015 - StrasbourgEndelig udgave
1.Åbning af mødet
 2.Andragender
 3.Vækstrater i EU og økonomiske prognoser fra foråret 2015 (forhandling)
 4.Menneskelige ressourcer til ACER's overvågning af engrosenergimarkederne (forhandling)
 5.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  5.1.Zimbabwe, sagen om menneskerettighedssforkæmperen Itai Dzamara
  5.2.Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand
  5.3.Swaziland, sagen om menneskeretsaktivisterne Thulani Maseko og Bheki Makhubu
 6.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 7.Afstemningstid
  7.1.Zimbabwe, sagen om menneskerettighedsforkæmperen Itai Dzamara (afstemning)
  7.2.Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (afstemning)
  7.3.Swaziland, sagen om menneskeretsaktivisterne Thulani Maseko og Bheki Makhubu (afstemning)
  7.4.Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)
  7.5.Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)
  7.6.Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (afstemning)
  7.7.Statusrapport 2014 om Tyrkiet (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Modtagne dokumenter
 11.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 12.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 13.Tidspunkt for næste mødeperiode
 14.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Ildikó GÁLL-PELCZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.30.


2. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 19. maj 2015

(Navn fortroligt) (nr. 2712/2014); (navn fortroligt) (nr. 2713/2014); (navn fortroligt) (nr. 0350/2015); (navn fortroligt) (nr. 0351/2015); (navn fortroligt) (nr. 0352/2015); Thierry Raskin (nr. 0353/2015); (navn fortroligt) (nr. 0354/2015); (navn fortroligt) (nr. 0355/2015); (navn fortroligt) (nr. 0356/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0357/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0358/2015); (navn fortroligt) (nr. 0359/2015); (navn fortroligt) (nr. 0360/2015); (navn fortroligt) (nr. 0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0362/2015); (navn fortroligt) (nr. 0363/2015); (navn fortroligt) (nr. 0364/2015); (navn fortroligt) (nr. 0365/2015); (navn fortroligt) (nr. 0366/2015); (navn fortroligt) (nr. 0367/2015); (navn fortroligt) (nr. 0368/2015); (navn fortroligt) (nr. 0369/2015); (navn fortroligt) (nr. 0370/2015); (navn fortroligt) (nr. 0371/2015); (navn fortroligt) (nr. 0372/2015); (navn fortroligt) (nr. 0373/2015); (navn fortroligt) (nr. 0374/2015); (navn fortroligt) (nr. 0375/2015); (navn fortroligt) (nr. 0376/2015); Alessandro Rasman (nr. 0377/2015); (navn fortroligt) (nr. 0378/2015); (navn fortroligt) (nr. 0379/2015); (navn fortroligt) (nr. 0380/2015); Annette Sucker (nr. 0381/2015); (navn fortroligt) (nr. 0382/2015); Sergy Alpin (nr. 0383/2015); (navn fortroligt) (nr. 0384/2015); Matthias Brüssow (nr. 0385/2015); (navn fortroligt) (nr. 0386/2015); (navn fortroligt) (nr. 0387/2015); (navn fortroligt) (nr. 0388/2015); (navn fortroligt) (nr. 0389/2015); István Kereszturi (nr. 0390/2015); (navn fortroligt) (nr. 0391/2015); (navn fortroligt) (nr. 0392/2015); (navn fortroligt) (nr. 0393/2015); (navn fortroligt) (nr. 0394/2015); (navn fortroligt) (nr. 0395/2015); (navn fortroligt) (nr. 0396/2015); (navn fortroligt) (nr. 0397/2015); (navn fortroligt) (nr. 0398/2015); (navn fortroligt) (nr. 0399/2015); Marinus Hoorntje (nr. 0400/2015); (navn fortroligt) (nr. 0401/2015); (navn fortroligt) (nr. 0402/2015); Ana Rita Gil (nr. 0403/2015); (navn fortroligt) (nr. 0404/2015); (navn fortroligt) (nr. 0405/2015); (navn fortroligt) (nr. 0406/2015); Alexandros Christidis (nr. 0407/2015); (navn fortroligt) (nr. 0408/2015); (navn fortroligt) (nr. 0409/2015); Melanie Anan (nr. 0410/2015); (navn fortroligt) (nr. 0411/2015); (navn fortroligt) (nr. 0412/2015); Alexandru Firicel (nr. 0413/2015); (navn fortroligt) (nr. 0414/2015); (navn fortroligt) (nr. 0415/2015); (navn fortroligt) (nr. 0416/2015); (navn fortroligt) (nr. 0417/2015); (navn fortroligt) (nr. 0418/2015); Cătălina Ciobotaru (nr. 0419/2015); (navn fortroligt) (nr. 0420/2015); Adam Stewart (nr. 0421/2015); Manfred Rickmeyer (nr. 0422/2015); (navn fortroligt) (nr. 0423/2015); (navn fortroligt) (nr. 0424/2015); (navn fortroligt) (nr. 0425/2015); (navn fortroligt) (nr. 0426/2015); (navn fortroligt) (nr. 0427/2015); Pablo Faura (nr. 0428/2015).

Andrangende nr. 0110/2015 var blevet trukket tilbage fra registret den 12.5.2015 på andragerens anmodning.


3. Vækstrater i EU og økonomiske prognoser fra foråret 2015 (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Vækstrater i EU og økonomiske prognoser fra foråret 2015 (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Esteban González Pons for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Marco Zanni og William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen, Sander Loones for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Cora van Nieuwenhuizen for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Tang, Dimitrios Papadimoulis for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth for EFDD-Gruppen, Gerolf Annemans, løsgænger, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang og Alfred Sant.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić og Kostas Chrysogonos.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


4. Menneskelige ressourcer til ACER's overvågning af engrosenergimarkederne (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000028/2015) af Jerzy Buzek for ITRE til Kommissionen: Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) - nødvendigt personale til at opfylde den lovbestemte forpligtelse til at overvåge engrosenergimarkederne (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (næstformand i ITRE) begrundede spørgsmålet.

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Krišjānis Kariņš for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod for S&D-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Morten Helveg Petersen for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen, Gianluca Buonanno, løsgænger, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda og João Ferreira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Claude Turmes.

Indlæg af Christos Stylianides.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


5. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 19.5.2015).


5.1. Zimbabwe, sagen om menneskerettighedssforkæmperen Itai Dzamara

Forslag til beslutning B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 og B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder og Marie-Christine Vergiat forelagde beslutningsforslagene.

FORSÆDE: Ryszard CZARNECKI
næstformand

Michael Gahler og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Diane James for EFDD-Gruppen, Nicolas Bay, løsgænger, og Doru-Claudian Frunzulică, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ivan Jakovčić.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda og Ivan Jakovčić.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.1 i protokollen af 21.5.2015.


5.2. Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand

Forslag til beslutning B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 og B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers og Josef Weidenholzer forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Marc Tarabella for S&D-Gruppen, Amjad Bashir for ECR-Gruppen, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini og Cristian Dan Preda, sidstnævnte også om fremrykningen til om formiddagen af debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (formanden meddelte, at han ville videregive talerens bemærkninger til Præsidiet).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić og Fabio Massimo Castaldo.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 21.5.2015.

(Mødet udsat i nogle minutter)


5.3. Swaziland, sagen om menneskeretsaktivisterne Thulani Maseko og Bheki Makhubu

Forslag til beslutning B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 og B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam og Jude Kirton-Darling forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Seán Kelly for PPE-Gruppen, Agnes Jongerius for S&D-Gruppen, José Inácio Faria for ALDE-Gruppen og Tomáš Zdechovský.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo og Gianluca Buonanno.

Indlæg af Christos Stylianides (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.3 i protokollen af 21.5.2015.


FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

6. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Zimbabwe, sagen om menneskerettighedsforkæmperen Itai Dzamara (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 og B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0465/2015

(erstatter B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 og B8-0478/2015):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka og Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post og Andi Cristea for S&D-Gruppen,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen,

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen og Hannu Takkula for ALDE-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes og Michèle Rivasi for Verts/ALE-Gruppen,

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0210)


7.2. Den vanskelige situation for Rohingyaflygtninge, herunder massegrave i Thailand (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 og B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0469/2015

(erstatter B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 og B8-0484/2015):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet og Elisabetta Gardini for PPE-Gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu og Andi Cristea for S&D-Gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel og Jana Žitňanská for ECR-Gruppen,

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen og Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen,

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen,

Barbara Lochbihler og Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo og Marco Zanni for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0211)


7.3. Swaziland, sagen om menneskeretsaktivisterne Thulani Maseko og Bheki Makhubu (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 og B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B8-0473/2015

(erstatter B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 og B8-0485/2015):

stillet af:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei og Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb og Barbara Kudrycka for PPE-Gruppen,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea og Soraya Post for S&D-Gruppen,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki og Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula for ALDE-Gruppen,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo for GUE/NGL-Gruppen,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano for EFDD-Gruppen.

Vedtaget (P8_TA(2015)0212)


7.4. Gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (afstemning)

Betænkning om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (på grundlag af årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik) [2014/2220(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0213)

Indlæg

James Carver, Jonathan Arnott og Javier Couso Permuy om afviklingen af afstemningen.


7.5. Finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (afstemning)

Betænkning om finansiering af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik [2014/2258(INI)] - Udenrigsudvalget - Budgetudvalget. Ordførere: Eduard Kukan og Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0214)


7.6. Sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa (afstemning)

Betænkning om konsekvenser af udviklingen på de europæiske forsvarsmarkeder for sikkerheds- og forsvarskapaciteten i Europa [2015/2037(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA(2015)0215)


7.7. Statusrapport 2014 om Tyrkiet (afstemning)

Forslag til beslutning B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Talere: Kati Piri for S&D-Gruppen, der anmodede om, at afstemningen blev udsat til den første mødeperiode i juni, Alexander Graf Lambsdorff, der talte for anmodningen, og William (The Earl of) Dartmouth, der talte imod.

Parlamentet godtog anmodningen.


8. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Arnaud Danjean - A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr og Steven Woolfe

Betænkning: Eduard Kukan og Indrek Tarand - A8-0136/2015
Neena Gill og Seán Kelly

Betænkning: Ana Gomes - A8-0159/2015
Neena Gill og Marek Jurek.


9. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


10. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget: følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 133) fra medlemmerne:

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om respekt for den sproglige mangfoldighed i EU-institutionerne (B8-0352/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky og Marcel de Graaff. Forslag til beslutning om medlemsstaternes mulighed for at ophøre med at udbetale sociale ydelser til EU-migranter, der er ikke er erhvervsaktive (B8-0353/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om social dumping inden for vejgodstransport (B8-0354/2015)

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om afbrydelse af TTIP-forhandlingerne med henblik på at beskytte dyrs vilkår (B8-0355/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen og Sophie Montel. Forslag til beslutning om stop af import af ulovligt fældet træ (B8-0356/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser og Mylène Troszczynski. Forslag til beslutning om mistanke om aggressiv skatteplanlægning foretaget af McD Europe Franchising Sàrl (B8-0361/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om vedtagelse af strengere direktiver for støjgener (B8-0425/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om gennemsigtighedsfremmende foranstaltninger på skatteområdet til bekæmpelse af skatteunddragelse og skatteundgåelse (B8-0427/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Alberto Cirio. Forslag til beslutning om at medtage dyrkning af hamp på hovedlisten over de former for praksis, der er tilladt i miljømæssige fokusområder (B8-0428/2015)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

ENVI

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om GMO’er (B8-0429/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

INTA

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om manglen på en fælles definition af terrorisme medlemsstaterne imellem (B8-0430/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

- Aldo Patriciello. Forslag til beslutning om e-sundhed ("eHealth") (B8-0431/2015)

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om decentralisering og ændring af godkendelseskriterierne for projekterne under investeringsplanen for Europa (B8-0432/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om anerkendelse af den blandede karakter af handelsaftalen mellem EU og Canada (B8-0433/2015)

henvist til:

kor.udv. :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om virkningerne af Den Europæiske Centralbanks kvantitative lempelsespolitik (B8-0434/2015)

henvist til:

kor.udv. :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om støtte til branchen for bygningshåndværk i Frankrig (B8-0435/2015)

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om afskaffelse af direktivet om "udstationerede arbejdstagere” (B8-0436/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel og Florian Philippot. Forslag til beslutning om reformen af udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (B8-0437/2015)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL


11. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 46)
(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

JURI

- Civilretlige bestemmelser om robotteknik (2015/2103(INL)) (rådg.udv.: EMPL, ITRE)


Tilladelse til at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 52)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 30.4.2015)

EMPL

- Rapport om gennemførelsen af Rådets direktiv 2010/18/EU af 8. marts 2010 om iværksættelse af den reviderede rammeaftale vedrørende forældreorlov, der er indgået af BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP og EFS, og om ophævelse af direktiv 96/34/EF (2015/2097(INI))
(rådg.udv.: FEMM)
.

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

AFET

- Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (2015/2114(INI))

- EU's rolle i FN - Hvordan EU's udenrigspolitiske mål bedre kan nås (2015/2104(INI))
(rådg.udv.: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA

- En ny fremadskuende og innovativ strategi for handel og investering (2015/2105(INI))
(rådg.udv.: AFET, EMPL, ITRE)

ECON

- Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2014 (2015/2115(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

- Status over og udfordringer i EU's bestemmelser om finansielle tjenesteydelser: Virkninger og vejen frem mod en mere effektiv EU-ramme for finansiel regulering og en kapitalmarkedsunion (2015/2106(INI))
(rådg.udv.: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL

- Anvendelse af Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (direktiv om ligebehandling på beskæftigelsesområdet) (2015/2116(INI))
(rådg.udv.: FEMM, LIBE)

- EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020 (2015/2107(INI))
(rådg.udv.: FEMM, ITRE)

ENVI

- Gennemførelse af direktivet om mineaffald (2006/21/EF) (2015/2117(INI))

- På vej til en ny international klimaaftale i Paris (2015/2112(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE

- På vej til en europæisk energiunion (2015/2113(INI))
(rådg.udv.: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Opfyldelse af elsammenkoblingsmålet på 10 % – Europas elnet gøres klar til 2020 (2015/2108(INI))

PECH

- Fiskerimæssige aspekter i forbindelse med den internationale aftale om havets biologiske mangfoldighed i områder uden for national jurisdiktion, De Forenede Nationers havretskonvention (2015/2109(INI))

LIBE

- Bekæmpelse af korruption og opfølgning af CRIM-beslutningen (2015/2110(INI))
(rådg.udv.: CONT)

FEMM

- Gennemførelse af direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor ud fra et ligestillingsperspektiv (2015/2118(INI))
(rådg.udv.: LIBE)

- Eksterne faktorer, som udgør hindringer for kvindelig iværksættervirksomhed i Europa (2015/2111(INI))
(rådg.udv.: ITRE)

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 53)

CULT

- Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere (2015/2063(INI))
henvist til kor. udv. : LIBE
rådg.udv.: CULT, AFET

CONT

- Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress (2015/2042(INI))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: BUDG, ECON, CONT

- Mulige udviklingstendenser og justeringer af Den Europæiske Unions nuværende institutionelle struktur (2014/2248(INI))
henvist til kor. udv. : AFCO
rådg.udv.: BUDG, CONT

LIBE

- Gennemsigtighed, ansvarlighed og integritet i EU-institutionerne (2015/2041(INI))
henvist til kor. udv. : AFCO
rådg.udv.: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Ændringer i udvalgshenvisninger (forretningsordenens artikel 39)

JURI

- Beskyttelse mod virkningerne af den eksterritoriale anvendelse af lovgivning vedtaget af et tredjeland og af foranstaltninger, som er baseret herpå eller er en følge heraf (omarbejdning) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
henvist til kor. udv. : INTA
rådg.udv.: AFET, JURI, JURI (forretningsordenens artikel 39), JURI (forretningsordenens artikel 104)

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om søfarende og om ændring af direktiv 2008/94/EF, 2009/38/EF, 2002/14/EF, 98/59/EF og 2001/23/EF (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
henvist til: kor.udv.: EMPL
rådg.udv.: PECH, TRAN, JURI (forretningsordenens artikel 39)

Associerede udvalg (forretningsordenens artikel 54)

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

ENVI (forretningsordenens artikel 54)

- På vej til en ny international klimaaftale i Paris (2015/2112(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (forretningsordenens artikel 54))

ITRE (forretningsordenens artikel 54)

- På vej til en europæisk energiunion (2015/2113(INI))
(rådg.udv.: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (forretningsordenens artikel 54))

FEMM (forretningsordenens artikel 54)

- Gennemførelse af direktiv 2011/36/EU af 5. april 2011 om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel og beskyttelse af ofrene herfor ud fra et ligestillingsperspektiv (2015/2118(INI))
(rådg.udv.: LIBE (forretningsordenens artikel 54))

Ændring at titler

(Efter Formandskonferencens afgørelse af 13.5.2015)

EMPL

- Ny titel på initiativbetænkning 2015/2042(INI): "Gennemførelse af den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress"

LIBE

- Ny titel på initiativbetænkning 2015/2063(INI): "Forebyggelse af terrororganisationers radikalisering og rekruttering af europæiske borgere".


12. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 192, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


13. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste møde ville finde sted den 27. maj 2015.


14. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 12.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridisk meddelelse