Index 
Jegyzőkönyv
PDF 254kWORD 206k
2015. május 21., Csütörtök - StrasbourgVégleges kiadás
1.Az ülés megnyitása
 2.Petíciók
 3.Növekedési arányszámok az EU-ban és a 2015. tavaszi gazdasági előrejelzések (vita)
 4.Emberi erőforrások a nagykereskedelmi energiapiacok ACER általi nyomon követésére (vita)
 5.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  5.1.Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye
  5.2.A rohindzsa menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését
  5.3.Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye
 6.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 7.Szavazások órája
  7.1.Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (szavazás)
  7.2.A rohindzsa menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (szavazás)
  7.3.Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (szavazás)
  7.4.A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (szavazás)
  7.5.A közös biztonság- és védelempolitika finanszírozása (szavazás)
  7.6.Európai biztonsági és védelmi képességek (szavazás)
  7.7.A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Dokumentumok benyújtása
 11.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 12.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 13.A következő ülések időpontja
 14.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

2015. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

ELNÖKÖL:
GÁLL-PELCZ Ildikó alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 08.30-kor nyitják meg.


2. Petíciók

A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2015. május 19.

(bizalmas név) (2712/2014); (bizalmas név) (2713/2014); (bizalmas név) (0350/2015); (bizalmas név) (0351/2015); (bizalmas név) (0352/2015); Thierry Raskin (0353/2015); (bizalmas név) (0354/2015); (bizalmas név) (0355/2015); (bizalmas név) (0356/2015); Jan-Erik Hansen (0357/2015); Jan-Erik Hansen (0358/2015); (bizalmas név) (0359/2015); (bizalmas név) (0360/2015); (bizalmas név) (0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (0362/2015); (bizalmas név) (0363/2015); (bizalmas név) (0364/2015); (bizalmas név) (0365/2015); (bizalmas név) (0366/2015); (bizalmas név) (0367/2015); (bizalmas név) (0368/2015); (bizalmas név) (0369/2015); (bizalmas név) (0370/2015); (bizalmas név) (0371/2015); (bizalmas név) (0372/2015); (bizalmas név) (0373/2015); (bizalmas név) (0374/2015); (bizalmas név) (0375/2015); (bizalmas név) (0376/2015); Alessandro Rasman (0377/2015); (bizalmas név) (0378/2015); (bizalmas név) (0379/2015); (bizalmas név) (0380/2015); Annette Sucker (0381/2015); (bizalmas név) (0382/2015); Sergy Alpin (0383/2015); (bizalmas név) (0384/2015); Matthias Brüssow (0385/2015); (bizalmas név) (0386/2015); (bizalmas név) (0387/2015); (bizalmas név) (0388/2015); (bizalmas név) (0389/2015); Kereszturi István (0390/2015); (bizalmas név) (0391/2015); (bizalmas név) (0392/2015); (bizalmas név) (0393/2015); (bizalmas név) (0394/2015); (bizalmas név) (0395/2015); (bizalmas név) (0396/2015); (bizalmas név) (0397/2015); (bizalmas név) (0398/2015); (bizalmas név) (0399/2015); Marinus Hoorntje (0400/2015); (bizalmas név) (0401/2015); (bizalmas név) (0402/2015); Ana Rita Gil (0403/2015); (bizalmas név) (0404/2015); (bizalmas név) (0405/2015); (bizalmas név) (0406/2015); Alexandros Christidis (0407/2015); (bizalmas név) (0408/2015); (bizalmas név) (0409/2015); Melanie Anan (0410/2015); (bizalmas név) (0411/2015); (bizalmas név) (0412/2015); Alexandru Firicel (0413/2015); (bizalmas név) (0414/2015); (bizalmas név) (0415/2015); (bizalmas név) (0416/2015); (bizalmas név) (0417/2015); (bizalmas név) (0418/2015); Cătălina Ciobotaru (0419/2015); (bizalmas név) (0420/2015); Adam Stewart (0421/2015); Manfred Rickmeyer (0422/2015); (bizalmas név) (0423/2015); (bizalmas név) (0424/2015); (bizalmas név) (0425/2015); (bizalmas név) (0426/2015); (bizalmas név) (0427/2015); Pablo Faura (0428/2015).

A 0110/2015. számú petciót 2015. május 12-én a petíció benyújtójának kérésére törölték a nyilvántartásból.


3. Növekedési arányszámok az EU-ban és a 2015. tavaszi gazdasági előrejelzések (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Növekedési arányszámok az EU-ban és a 2015. tavaszi gazdasági előrejelzések (2015/2705(RSP))

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Esteban González Pons, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi két képviselő kékkártyás kérdéseire is: Marco Zanni és William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sander Loones, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Cora van Nieuwenhuizen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Tang, Dimitrios Papadimoulis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gerolf Annemans, független, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, aki válaszol az alábbi két képviselő kékkártyás kérdéseire is: Szanyi Tibor és Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang és Alfred Sant.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić és Kostas Chrysogonos.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

A vitát berekesztik.


4. Emberi erőforrások a nagykereskedelmi energiapiacok ACER általi nyomon követésére (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000028/2015), felteszi: Jerzy Buzek, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) - a nagykereskedelmi energiapiacok ellenőrzését előíró jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges emberi erőforrások (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (az ITRE bizottság alelnöke) kifejti a kérdést.

Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Krišjānis Kariņš, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marek Józef Gróbarczyk, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Morten Helveg Petersen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jávor Benedek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Gianlu ca Buonanno, független, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda és João Ferreira.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Claude Turmes.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz.

A vitát berekesztik.


5. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2015.5.19-i jegyzőkönyv, 2. pont .)


5.1. Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 és B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder és Marie-Christine Vergiat előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

Michael Gahler és Josef Weidenholzer előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Pavel Telička, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Diane James, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, független, és Doru-Claudian Frunzulică, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ivan Jakovčić.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda és Ivan Jakovčić.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.1. pont .


5.2. A rohindzsa menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 és B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers és Josef Weidenholzer előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Sógor Csaba, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Amjad Bashir, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Gérard Deprez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini és Cristian Dan Preda, aki megemlíti az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről szóló vita délelőttre való előrehozatalát (az elnök közli, hogy továbbítani fogja a felszólaló észrevételét az Enökségnek).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić és Fabio Massimo Castaldo.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.2. pont .

(Az ülést néhány pillanatra felfüggesztik.)


5.3. Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 és B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam és Jude Kirton-Darling előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Agnes Jongerius, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, José Inácio Faria, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Tomáš Zdechovský.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo és Gianluca Buonanno.

Felszólal: Hrisztosz Sztilianidesz (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2015.5.21-i jegyzőkönyv, 7.3. pont .


ELNÖKÖL: Mairead McGUINNESS
alelnök

6. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


7. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


7.1. Zimbabwe, Itai Dzamara emberijog-védő ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 és B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0465/2015

(amely a B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 és B8-0478/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Sógor Csaba, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, Nagy József, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Gál Kinga, Joachim Zeller, Tőkés László, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Szanyi Tibor, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post és Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen és Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes és Michèle Rivasi, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano és Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0210)


7.2. A rohindzsa menekültek nehéz helyzete, beleértve a thaiföldi tömegsírok kérdését (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 és B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0469/2015

(amely a B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 és B8-0484/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Sógor Csaba, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Nagy József, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, Tőkés László, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet és Elisabetta Gardini, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Josef Weidenholzer, Victor Boștinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Szanyi Tibor, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Pașcu és Andi Cristea, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel és Jana Žitňanská, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen és Marielle de Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Barbara Lochbihler és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo és Marco Zanni, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0211)


7.3. Szváziföld, Thulani Maseko és Bheki Makhubu szakszervezeti vezető ügye (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok: B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 és B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0473/2015

(amely a B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 és B8-0485/2015 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, Nagy József, Ivan Štefanec, Monica Macovei és Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Gáll-Pelcz Ildikó, Joachim Zeller, Tőkés László, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb és Barbara Kudrycka, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Szanyi Tibor, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea és Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki és Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2015)0212)


7.4. A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács által az Európai Parlament számára készített, a közös kül- és biztonságpolitikáról szóló éves jelentés alapján) [2014/2220(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0213)

Felszólalások

James Carver, Jonathan Arnott és Javier Couso Permuy a szavazás lebonyolításával kapcsolatban.


7.5. A közös biztonság- és védelempolitika finanszírozása (szavazás)

Jelentés a közös biztonság- és védelempolitika finanszírozásáról [2014/2258(INI)] - Külügyi Bizottság - Költségvetési Bizottság. Előadók: Eduard Kukan és Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0214)


7.6. Európai biztonsági és védelmi képességek (szavazás)

Jelentés az európai védelmieszköz-piacokon alkalmazott fejlesztések hatásáról az európai biztonsági és védelmi képességekre [2015/2037(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2015)0215)


7.7. A Törökországról szóló 2014. évi bizottsági eredményjelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Felszólal: Kati Piri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, aki kéri, hogy a szavazást halasszák a júniusi I. ülésre, Alexander Graf Lambsdorff, aki támogatja a kérést, és William (The Earl of) Dartmouth, aki ellenzi a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérést.


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Arnaud Danjean-jelentés – A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr és Steven Woolfe

Eduard Kukan- és Indrek Tarand-jelentés – A8-0136/2015
Neena Gill és Seán Kelly

Ana Gomes-jelentés – A8-0159/2015
Neena Gill és Marek Jurek.


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


10. Dokumentumok benyújtása

A képviselők az alábbi állásfoglalási indítványokat nyújtották be (az eljárási szabályzat 133. cikke):

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a többnyelvűség európai uniós intézményeken belüli tiszteletben tartásáról (B8-0352/2015)

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky és Marcel de Graaff. Állásfoglalásra irányuló indítvány a tagállamok számára fenntartott azon lehetőségről, hogy eltöröljék a más uniós országból érkező, gazdaságilag inaktív polgárok számára biztosított szociális támogatást (B8-0353/2015)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a szociális dömpingről a közúti árufuvarozás területén (B8-0354/2015)

utalva

illetékes:

TRAN

vélemény:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről (TTIP) szóló tárgyalásoknak az állatok védelme érdekében történő leállításáról (B8-0355/2015)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen és Sophie Montel. Állásfoglalásra irányuló indítvány az illegális erdőirtásból származó fa behozatalának leállításáról (B8-0356/2015)

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser és Mylène Troszczynski. Állásfoglalásra irányuló indítvány a McD Europe Franchising korlátolt felelősségű társaság (Sàrl) feltételezett agresszív adótervezéséről (B8-0361/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a zajszennyezésre irányuló szigorúbb irányelvek elfogadásáról (B8-0425/2015)

utalva

illetékes:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az adókijátszás és adókikerülés elleni küzdelmet szolgáló adóügyi átláthatósági intézkedésekről (B8-0427/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Alberto Cirio. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kendertermesztés felvételéről az ökológiai jelentőségű területeken engedélyezett gyakorlatok főlistájára (B8-0428/2015)

utalva

illetékes:

AGRI

vélemény:

ENVI

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a géntechnológiával módosított szervezetekről (B8-0429/2015)

utalva

illetékes:

ENVI

vélemény:

INTA

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány a terrorizmus tagállamok közötti közös definíciójának hiányáról (B8-0430/2015)

utalva

illetékes:

LIBE

- Aldo Patriciello. Állásfoglalásra irányuló indítvány az e-egészségügyről („eHealth”) (B8-0431/2015)

utalva

illetékes:

LIBE

vélemény:

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az európai beruházási tervhez tartozó projektek decentralizációjáról és az elfogadhatósági kritériumok módosításáról (B8-0432/2015)

utalva

illetékes:

ECON

vélemény:

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Unió és Kanada közötti kereskedelmi megállapodás vegyes jellegének elismeréséről (B8-0433/2015)

utalva

illetékes:

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány az Európai Központi Bank által folytatott mennyiségi lazítás politika hatásairól (B8-0434/2015)

utalva

illetékes:

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a franciaországi épületmesteri ágazat támogatásáról (B8-0435/2015)

utalva

illetékes:

IMCO

vélemény:

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a kiküldött munkavállalókról szóló irányelv megszüntetéséről (B8-0436/2015)

utalva

illetékes:

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel és Florian Philippot. Állásfoglalásra irányuló indítvány a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetésének reformjáról (B8-0437/2015)

utalva

illetékes:

EMPL


11. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 46. cikke)
(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

JURI bizottság

- A robottechnikára vonatkozó polgári jogi szabályok (2015/2103(INL))
(vélemény: EMPL, ITRE)

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2015.4.30-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- Jelentés a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2010. március 8-i 2010/18/EU tanácsi irányelv alkalmazásáról (2015/2097(INI))
(vélemény: FEMM)
.

(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Fegyverek kivitele: a 2008/944/CFSP közös álláspont végrehajtása (2015/2114(INI))

- Az EU szerepe az ENSZ-ben – hogyan lehet jobban megvalósítani az uniós külpolitikai célokat (2015/2104(INI))
(vélemény: AFCO, CULT, CONT, INTA)

INTA bizottság

- A kereskedelem és beruházás előretekintő és innovatív jövőbeli stratégiája (2015/2105(INI))
(vélemény: AFET, EMPL, ITRE)

ECON bizottság

- Az Európai Központi Bank 2014. évi éves jelentése (2015/2115(INI))
(vélemény: EMPL)

- A pénzügyi szolgáltatások uniós szabályozásának áttekintése és kihívásai: hatások és a pénzügyi szabályozás hatékonyabb és eredményesebb uniós keretei és a tőkepiaci unió felé vezető út (2015/2106(INI))
(vélemény: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

EMPL bizottság

- A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (a foglalkoztatási egyenlőségről szóló irányelv) alkalmazása (2015/2116(INI))
(vélemény: FEMM, LIBE)

- Az Európai Unió 2014–2020-as munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiai kerete (2015/2107(INI))
(vélemény: FEMM, ITRE)

ENVI bizottság

- A bányászati hulladékról szóló 2006/21/EK irányelv végrehajtása (2015/2117(INI))

- A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (2015/2112(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

ITRE bizottság

- Az európai energiaunió felé (2015/2113(INI))
(vélemény: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Hogyan érhető el a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó 10%-os cél? – Az európai villamosenergia-hálózat átalakítása a 2020. évi igényeknek megfelelően (2015/2108(INI))

PECH bizottság

- Halászati vonatkozások a tengeri biológiai sokféleségről szóló nemzetközi megállapodás keretében a nemzeti joghatóság alá tartozó övezetekben – az ENSZ tengerjogi egyezménye (2015/2109(INI))

LIBE bizottság

- A korrupció elleni küzdelem és a CRIM bizottság jelentésének nyomon követése (2015/2110(INI))
(vélemény: CONT)

FEMM bizottság

- Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv végrehajtása nemi szempontból (2015/2118(INI))
(vélemény: LIBE)

- Külső tényezők, amelyek akadályozzák Európában a nők vállalkozási tevékenységét (2015/2111(INI))
(vélemény: ITRE)

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

CULT bizottság

- Az európai polgárok fundamentalista mozgalmak általi radikalizálódásának és toborzásának megelőzése (2015/2063(INI))
utalva, illetékes: LIBE
vélemény: CULT, AFET

CONT bizottság

- Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása (2015/2042(INI))
utalva, illetékes: EMPL
vélemény: BUDG, ECON, CONT

- Az Európai Unió jelenlegi intézményi felépítésének lehetséges alakulásai és kiigazításai (2014/2248(INI))
utalva, illetékes: AFCO
vélemény: BUDG, CONT

LIBE bizottság

- Az uniós intézményeken belüli átláthatóság, elszámoltathatóság és feddhetetlenség (2015/2041(INI))
utalva, illetékes: AFCO
vélemény: ENVI, JURI, CONT, LIBE

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 39. cikke)

JURI bizottság

- A harmadik ország által elfogadott jogszabályoknak az ország területén kívüli alkalmazásának hatása és az ilyen jogszabályon alapuló vagy abból eredő intézkedések elleni védelem (átdolgozás) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
utalva, illetékes: INTA
vélemény: AFET, JURI, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke), JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

- Javaslat a tengerészekről, valamint a 2008/94/EK, a 2009/38/EK, a 2002/14/EK, a 98/59/EK és a 2001/23/EKirányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
utalva, illetékes: EMPL
vélemény: PECH, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

ENVI bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- A Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás felé (2015/2112(INI))
(vélemény: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság

- Az európai energiaunió felé (2015/2113(INI))
(vélemény: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

FEMM bizottság (az eljárási szabályzat 54. cikke)

- Az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU irányelv végrehajtása nemi szempontból (2015/2118(INI))
(vélemény: LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Címváltozások
(Az Elnökök Értekezletének 2015.5.13-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- Az 2015/2042(INI). számú saját kezdeményezésű jelentés új címe: "Az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtása"

LIBE bizottság

- Az 2015/2063(INI). számú saját kezdeményezésű jelentés új címe: "Az európai polgárok terrorista szervezetek általi toborzásának és radikalizálásának megelőzése".


12. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


13. A következő ülések időpontja

A következő ülés időpontja: 2015. május 27.


14. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 12.40-kor berekesztik.

Klaus Welle

Martin Schulz

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Jogi nyilatkozat