Index 
Notulen
PDF 253kWORD 182k
Donderdag 21 mei 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave
1.Opening van de vergadering
 2.Verzoekschriften
 3.Groeipercentages in de EU en economische voorjaarsprognoses 2015 (debat)
 4.ACER - Personele middelen voor het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie (debat)
 5.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  5.1.Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara
  5.2.De benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand
  5.3.Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu
 6.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 7.Stemmingen
  7.1.Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (stemming)
  7.2.De benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (stemming)
  7.3.Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (stemming)
  7.4.Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  7.5.Financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)
  7.6.De veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (stemming)
  7.7.Voortgangsverslag 2014 over Turkije (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Ingekomen stukken
 11.Besluiten inzake bepaalde documenten
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Ildikó GÁLL-PELCZ
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 08.30 uur geopend.


2. Verzoekschriften

De volgende op de vermelde data in het algemeen register ingeschreven verzoekschriften zijn overeenkomstig artikel 215, lid 6, van het Reglement naar de bevoegde commissie verwezen:

Op 19 mei 2015

(naam vertrouwelijk) (nr. 2712/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 2713/2014); (naam vertrouwelijk) (nr. 0350/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0351/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0352/2015); Thierry Raskin (nr. 0353/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0354/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0355/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0356/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0357/2015); Jan-Erik Hansen (nr. 0358/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0359/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0360/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0362/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0363/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0364/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0365/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0366/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0367/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0368/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0369/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0370/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0371/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0372/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0373/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0374/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0375/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0376/2015); Alessandro Rasman (nr. 0377/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0378/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0379/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0380/2015); Annette Sucker (nr. 0381/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0382/2015); Sergy Alpin (nr. 0383/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0384/2015); Matthias Brüssow (nr. 0385/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0386/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0387/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0388/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0389/2015); István Kereszturi (nr. 0390/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0391/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0392/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0393/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0394/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0395/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0396/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0397/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0398/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0399/2015); Marinus Hoorntje (nr. 0400/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0401/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0402/2015); Ana Rita Gil (nr. 0403/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0404/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0405/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0406/2015); Alexandros Christidis (nr. 0407/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0408/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0409/2015); Melanie Anan (nr. 0410/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0411/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0412/2015); Alexandru Firicel (nr. 0413/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0414/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0415/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0416/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0417/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0418/2015); Cătălina Ciobotaru (nr. 0419/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0420/2015); Adam Stewart (nr. 0421/2015); Manfred Rickmeyer (nr. 0422/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0423/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0424/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0425/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0426/2015); (naam vertrouwelijk) (nr. 0427/2015); Pablo Faura (nr. 0428/2015).

Verzoekschrift nr. 0110/2015 is op verzoek van de indienster op 12 mei 2015 uit het algemeen register geschrapt.


3. Groeipercentages in de EU en economische voorjaarsprognoses 2015 (debat)

Verklaring van de Commissie: Groeipercentages in de EU en economische voorjaarsprognoses 2015 (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Marco Zanni en William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Sander Loones, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Cora van Nieuwenhuizen, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Tang, Dimitrios Papadimoulis, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Gerolf Annemans, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang en Alfred Sant.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić en Kostas Chrysogonos.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


4. ACER - Personele middelen voor het toezicht op de groothandelsmarkten voor energie (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000028/2015) van Jerzy Buzek, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER) - noodzakelijk personele middelen voor het vervullen van het statutaire mandaat van toezicht op groothandelsmarkten voor energie (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (ondervoorzitter van de Commissie ITRE) licht de vraag toe.

Christos Stylianides (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod, namens de S&D-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Morten Helveg Petersen, namens de ALDE-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie, Gianluca Buonanno, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda en João Ferreira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Claude Turmes.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides.

Het debat wordt gesloten.


5. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 19.5.2015 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties.)


5.1. Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara

Ontwerpresoluties B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 en B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder en Marie-Christine Vergiat lichten de ontwerpresoluties toe.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Michael Gahler en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Diane James, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, niet-fractiegebonden lid, en Doru-Claudian Frunzulică, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda en Ivan Jakovčić.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.1 van de notulen van 21.5.2015.


5.2. De benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand

Ontwerpresoluties B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 en B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers en Josef Weidenholzer lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Amjad Bashir, namens de ECR-Fractie, Gérard Deprez, namens de ALDE-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini en Cristian Dan Preda, laatstgenoemde eveneens over de verplaatsing naar de ochtend van het debat over gevallen van schending van de mensenrechten, van de democratie en de rechtstaat (de Voorzitter deelt mede dat hij de opmerkingen van de spreker zal doorgeven aan het Bureau).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Fabio Massimo Castaldo.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 21.5.2015.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)


5.3. Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu

Ontwerpresoluties B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 en B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam en Jude Kirton-Darling lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Seán Kelly, namens de PPE-Fractie, Agnes Jongerius, namens de S&D-Fractie, José Inácio Faria, namens de ALDE-Fractie, en Tomáš Zdechovský.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo en Gianluca Buonanno.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.3 van de notulen van 21.5.2015.


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

6. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Zimbabwe, het geval van mensenrechtenactivist Itai Dzamara (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 en B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0465/2015

(ter vervanging van B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 en B8-0478/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka en Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post en Andi Cristea, namens de S&D-Fractie,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie,

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen en Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes en Michèle Rivasi, namens de Verts/ALE-Fractie,

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0210)


7.2. De benarde positie van de Rohingya-vluchtelingen, alsmede de massagraven in Thailand (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 en B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0469/2015

(ter vervanging van B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 en B8-0484/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet en Elisabetta Gardini, namens de PPE-Fractie,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu en Andi Cristea, namens de S&D-Fractie,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie,

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Barbara Lochbihler en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo en Marco Zanni, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0211)


7.3. Swaziland, het geval van de mensenrechtenactivisten Thulani Maseko en Bheki Makhubu (stemming)

Ontwerpresoluties B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 en B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0473/2015

(ter vervanging van B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 en B8-0485/2015):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei en Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb en Barbara Kudrycka, namens de PPE-Fractie,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea en Soraya Post, namens de S&D-Fractie,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki en Anna Elżbieta Fotyga, namens de ECR-Fractie,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, namens de GUE/NGL-Fractie,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, namens de EFDD-Fractie.

Aangenomen (P8_TA(2015)0212)


7.4. Tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (op basis van het jaarverslag van de Raad aan het Europees Parlement over het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) [2014/2220(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0213)

Het woord werd gevoerd door:

James Carver, Jonathan Arnott en Javier Couso Permuy Over het verloop van de stemming.


7.5. Financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (stemming)

Verslag over de financiering van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid [2014/2258(INI)] - Commissie buitenlandse zaken - Begrotingscommissie. Rapporteurs: Eduard Kukan en Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0214)


7.6. De veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa (stemming)

Verslag over de gevolgen van de ontwikkelingen op de Europese defensiemarkten voor de veiligheids- en defensiecapaciteiten in Europa [2015/2037(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0215)


7.7. Voortgangsverslag 2014 over Turkije (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Kati Piri, namens de S&D-Fractie, die verzoekt de stemming uit te stellen tot de vergaderperiode van juni I, Alexander Graf Lambsdorff, die zich uitspreekt voor het verzoek, en William (The Earl of) Dartmouth die zich uitspreekt tegen het verzoek.

Het Parlement willigt het verzoek in.


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Arnaud Danjean - A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr en Steven Woolfe

Verslag Eduard Kukan en Indrek Tarand - A8-0136/2015
Neena Gill en Seán Kelly

Verslag Ana Gomes - A8-0159/2015
Neena Gill en Marek Jurek.


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


10. Ingekomen stukken

De volgende ontwerpresoluties zijn door de leden ingediend (artikel 133 van het Reglement):

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de eerbiediging van de taaldiversiteit bij de Europese instellingen (B8-0352/2015)

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky en Marcel de Graaff. Ontwerpresolutie over de mogelijkheid voor de lidstaten van de Unie om de sociale bijstand aan economisch niet-actieve immigranten in de Unie te schrappen (B8-0353/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over sociale dumping in het goederenvervoer over de weg (B8-0354/2015)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de TTIP-onderhandelingen ter bescherming van de dieren (B8-0355/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen en Sophie Montel. Ontwerpresolutie over de stopzetting van de invoer van hout afkomstig van illegale ontbossing (B8-0356/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser en Mylène Troszczynski. Ontwerpresolutie over veronderstelde agressieve fiscale planning door McD Europe Franchising Sàrl (B8-0361/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over de aanneming van strengere richtlijnen inzake geluidshinder (B8-0425/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de maatregelen inzake fiscale transparantie ter bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking (B8-0427/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Alberto Cirio. Ontwerpresolutie over plaatsing van de hennepteelt op de hoofdlijst van praktijken die in ecologische aandachtsgebieden zijn toegestaan (B8-0428/2015)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

ENVI

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over ggo's (B8-0429/2015)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

INTA

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het ontbreken van een gemeenschappelijke EU-definitie van terrorisme (B8-0430/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over online gezondheidszorg ("e-health") (B8-0431/2015)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de decentralisatie en de wijziging van de criteria voor goedkeuring van projecten van het investeringsplan voor Europa (B8-0432/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de erkenning van het gemengde karakter van de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Canada (B8-0433/2015)

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de gevolgen van het beleid inzake kwantitatieve versoepeling van de Europese Centrale Bank (B8-0434/2015)

verwezen naar

ten principale :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over steun aan de bouwsector in Frankrijk (B8-0435/2015)

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie over de schrapping van de richtlijn "ter beschikking gestelde werknemers" (B8-0436/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel en Florian Philippot. Ontwerpresolutie betreffende de hervorming van de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (B8-0437/2015)

verwezen naar

ten principale :

EMPL


11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 46 van het Reglement)
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.5.2015)

Commissie JURI

- Civielrechtelijke bepalingen over robotica (2015/2103(INL))
(advies: EMPL, ITRE)

Toestemming voor het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 52 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 30.4.2015)

Commissie EMPL

- Verslag over de toepassing van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad van 8 maart 2010 tot uitvoering van de door BUSINESSEUROPE, UEAPME, het CEEP en het EVV gesloten herziene raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof en tot intrekking van Richtlijn 96/34/EG (2015/2097(INI))
(advies: FEMM)
.

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.5.2015)

Commissie AFET

- Wapenexport: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB (2015/2114(INI))

- De rol van de EU binnen de VN - hoe kunnen de doelstellingen van het buitenlands beleid van de EU beter worden verwezenlijkt? (2015/2104(INI))
(advies: AFCO, CULT, CONT, INTA)

Commissie INTA

- Een nieuw op te stellen toekomstgerichte en innovatieve strategie voor handel en investeringen (2015/2105(INI))
(advies: AFET, EMPL, ITRE)

Commissie ECON

- Jaarverslag van de Europese Centrale Bank over 2014 (2015/2115(INI))
(advies: EMPL)

- Inventaris en uitdagingen van de EU-verordening financiële diensten: impact en op weg naar een efficiënter en doeltreffender EU-kader voor financiële regelgeving en een kapitaalmarktenunie (2015/2106(INI))
(advies: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

Commissie EMPL

- Toepassing van de Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep ("richtlijn gelijke behandeling in arbeid en beroep") (2015/2116(INI))
(advies: FEMM, LIBE)

- Het strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 (2015/2107(INI))
(advies: FEMM, ITRE)

Commissie ENVI

- Tenuitvoerlegging van de richtlijn mijnbouwafval (2006/21/EG) (2015/2117(INI))

- Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (2015/2112(INI))
(advies: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

Commissie ITRE

- Op weg naar een Europese energie-unie (2015/2113(INI))
(advies: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Het verwezenlijken van het 10%-streefcijfer voor interconnectie van elektriciteit — Europa's elektriciteitsnetwerk klaarmaken voor 2020 (2015/2108(INI))

Commissie PECH

- Visserijaspecten in het kader van het internationaal akkoord over mariene biodiversiteit in zones die buiten de nationale rechtsgebieden vallen, Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (2015/2109(INI))

Commissie LIBE

- De bestrijding van corruptie en opvolging van de resolutie van de Bijzondere Commissie georganiseerde misdaad, corruptie en witwassen (CRIM) (2015/2110(INI))
(advies: CONT)

Commissie FEMM

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, vanuit genderperspectief (2015/2118(INI))
(advies: LIBE)

- Externe factoren die een obstakel vormen voor vrouwelijke ondermers in Europa (2015/2111(INI))
(advies: ITRE)

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 53 van het Reglement)

Commissie CULT

- Het voorkomen van radicalisering en recrutering van Europese burgers door terreurorganisaties (2015/2063(INI))
verwezen naar ten principale: : LIBE
advies: CULT, AFET

Commissie CONT

- Uitvoering van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit (2015/2042(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: BUDG, ECON, CONT

- Mogelijke ontwikkelingen en aanpassingen met betrekking tot het huidige institutionele bestel van de Europese Unie (2014/2248(INI))
verwezen naar ten principale: : AFCO
advies: BUDG, CONT

Commissie LIBE

- Transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit in de EU-instellingen (2015/2041(INI))
verwezen naar ten principale: : AFCO
advies: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Wijzigingen aanwijzing commissies (artikel 39 van het Reglement)

Commissie JURI

- Bescherming tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepassing van rechtsregels die zijn uitgevaardigd door een derde land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende handelingen (herschikking) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, JURI, JURI (artikel 39 van het Reglement), JURI (artikel 104 van het Reglement)

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende zeevarenden, tot wijziging van de Richtlijnen2008/94/EG, 2009/38/EG, 2002/14/EG, 98/59/EG en 2001/23/EG (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: PECH, TRAN, JURI (artikel 39 van het Reglement)

Medeverantwoordelijke commissies (artikel 54 van het Reglement)

(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.5.2015)

Commissie ENVI

- Op weg naar een nieuwe internationale klimaatovereenkomst in Parijs (2015/2112(INI))
(advies: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE (artikel 54 van het Reglement))

Commissie ITRE (artikel 54 van het Reglement)

- Op weg naar een Europese energie-unie (2015/2113(INI))
(advies: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (artikel 54 van het Reglement))

Commissie FEMM (artikel 54 van het Reglement)

- Tenuitvoerlegging van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, vanuit genderperspectief (2015/2118(INI))
(advies: LIBE (artikel 54 van het Reglement))

Wijzigingen titels
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 13.5.2015)

Commissie EMPL

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag 2015/2042(INI) : "Uitvoering van de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit "

Commissie LIBE

- Nieuwe titel van het initiatiefverslag 2015/2063(INI) : "Voorkoming van de radicalisering en de rekrutering burgers van de Unie door terroristische organisaties".


12. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 192, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


13. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergadering vindt plaats op 27 mei 2015.


14. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 12.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Martin Schulz

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Juridische mededeling