Kazalo 
Zapisnik
PDF 245kWORD 201k
Četrtek, 21. maj 2015 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Peticije
 3.Stopnja rasti v EU in gospodarska napoved iz pomladi 2015 (razprava)
 4.ACER – Človeški viri za spremljanje veleprodajnih energetskih trgov (razprava)
 5.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  5.1.Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja
  5.2.Stiska beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množična grobišča na Tajskem
  5.3.Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja
 6.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 7.Čas glasovanja
  7.1.Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja (glasovanje)
  7.2.Stiska beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množična grobišča na Tajskem (glasovanje)
  7.3.Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (glasovanje)
  7.4.Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  7.5.Financiranje skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)
  7.6.Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi (glasovanje)
  7.7.Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (glasovanje)
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Predložitev dokumentov
 11.Sklepi o določenih dokumentih
 12.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 13.Datum naslednjih sej
 14.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.30.


2. Peticije

V skladu s členom 215(6) Poslovnika so bile pristojnemu odboru posredovane naslednje peticije, vpisane v register po spodaj navedenih datumih:

19. maja 2015

(ime vlagatelja zaupno) (št.2712/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.2713/2014); (ime vlagatelja zaupno) (št.0350/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0351/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0352/2015); Thierry Raskin (št.0353/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0354/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0355/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0356/2015); Jan-Erik Hansen (št.0357/2015); Jan-Erik Hansen (št.0358/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0359/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0360/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0361/2015); Joseph-Christos Kondylakis (št.0362/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0363/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0364/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0365/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0366/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0367/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0368/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0369/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0370/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0371/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0372/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0373/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0374/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0375/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0376/2015); Alessandro Rasman (št.0377/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0378/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0379/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0380/2015); Annette Sucker (št.0381/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0382/2015); Sergy Alpin (št.0383/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0384/2015); Matthias Brüssow (št.0385/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0386/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0387/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0388/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0389/2015); István Kereszturi (št.0390/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0391/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0392/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0393/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0394/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0395/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0396/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0397/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0398/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0399/2015); Marinus Hoorntje (št.0400/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0401/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0402/2015); Ana Rita Gil (št.0403/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0404/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0405/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0406/2015); Alexandros Christidis (št.0407/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0408/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0409/2015); Melanie Anan (št.0410/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0411/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0412/2015); Alexandru Firicel (št.0413/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0414/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0415/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0416/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0417/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0418/2015); Cătălina Ciobotaru (št.0419/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0420/2015); Adam Stewart (št.0421/2015); Manfred Rickmeyer (št.0422/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0423/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0424/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0425/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0426/2015); (ime vlagatelja zaupno) (št.0427/2015); Pablo Faura (št.0428/2015).

Peticija št.0110/2015 je bila 12. maja 2015 na zahtevo vlagateljice umaknjena iz registra.


3. Stopnja rasti v EU in gospodarska napoved iz pomladi 2015 (razprava)

Izjava Komisije: Stopnja rasti v EU in gospodarska napoved iz pomladi 2015 (2015/2705(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Esteban González Pons v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Marco Zanni in William (The Earl of) Dartmouth, Maria João Rodrigues v imenu skupine S&D, Sander Loones v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Cora van Nieuwenhuizen v imenu skupine ALDE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Tang, Dimitrios Papadimoulis v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Maria Grapini, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFDD, Gerolf Annemans samostojni poslanec, Burkhard Balz, Bernd Lucke, Marisa Matias, Marco Zanni, Bernard Monot, Herbert Reul, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Tibor Szanyi in Luke Ming Flanagan, Jonás Fernández, Patrick Le Hyaric, Sotirios Zarianopoulos, Neena Gill, Luke Ming Flanagan, Mara Bizzotto, Paul Tang in Alfred Sant.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Emmanouil Glezos, Barbara Kappel, Ivana Maletić in Kostas Chrysogonos.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


4. ACER – Človeški viri za spremljanje veleprodajnih energetskih trgov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000028/2015), ki ga je postavil Jerzy Buzek v imenu odbora ITRE Komisiji: Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) - človeški viri, potrebni za uresničevanje njenega mandata glede spremljanja veleprodajnih energetskih trgov (2015/2627(RSP)) (B8-0118/2015)

Patrizia Toia (podpredsednica odbora ITRE) je predstavila vprašanje.

Christos Stylianides (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Krišjānis Kariņš v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Doru-Claudian Frunzulică, Jeppe Kofod v imenu skupine S&D, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Morten Helveg Petersen v imenu skupine ALDE, Benedek Jávor v imenu skupine Verts/ALE, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD, Gianluca Buonanno samostojni poslanec, Seán Kelly, Theresa Griffin, Evžen Tošenovský, Kaja Kallas, Roger Helmer, Bendt Bendtsen, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, Massimiliano Salini, Anneleen Van Bossuyt, Francesc Gambús, Theodor Dumitru Stolojan, Daniel Buda in João Ferreira.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Claude Turmes.

Govoril je Christos Stylianides.

Razprava se je zaključila.


5. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 19.5.2015)


5.1. Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja

predlogi resolucij B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 in B8-0478/2015 (2015/2710(RSP))

Geoffrey Van Orden, Ignazio Corrao, Judith Sargentini, Catherine Bearder in Marie-Christine Vergiat so predstavili predloge resolucij.

PREDSEDSTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredsednik

Michael Gahler in Josef Weidenholzer sta predstavila predloge resolucij.

Govorili so Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Diane James v imenu skupine EFDD, Nicolas Bay samostojni poslanec, in Doru-Claudian Frunzulică, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ivan Jakovčić.

Po postopku "catch the eye" so govorili Stanislav Polčák, Notis Marias, Pavel Svoboda in Ivan Jakovčić.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 21.5.2015.


5.2. Stiska beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množična grobišča na Tajskem

predlogi resolucij B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 in B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

Ignazio Corrao, Barbara Lochbihler, Dita Charanzová, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Jeroen Lenaers in Josef Weidenholzer so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Marc Tarabella v imenu skupine S&D, Amjad Bashir v imenu skupine ECR, Gérard Deprez v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Jiří Pospíšil, Goffredo Maria Bettini in Cristian Dan Preda tudi o tem, kako je dopoldne potekala razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in pravne države (predsednik je sporočil, da bo pripombe govornika posredoval predsedstvu).

Po postopku "catch the eye" so govorili Marijana Petir, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Ivan Jakovčić in Fabio Massimo Castaldo.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 21.5.2015.

         (Seja je bila za trenutek prekinjena.)


5.3. Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja

predlogi resolucij B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0479/2015, B8-0481/2015, B8-0483/2015 in B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

Mark Demesmaeker, Ignazio Corrao, Maria Heubuch, Javier Nart, Lidia Senra Rodríguez, Tunne Kelam in Jude Kirton-Darling so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Seán Kelly v imenu skupine PPE, Agnes Jongerius v imenu skupine S&D, José Inácio Faria v imenu skupine ALDE, in Tomáš Zdechovský.

Po postopku "catch the eye" so govorili Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo in Gianluca Buonanno.

Govoril je Christos Stylianides (član Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 21.5.2015.


PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

6. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Zimbabve, primer zagovornika človekovih pravic Itaija Dzamaraja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 in B8-0478/2015 (2015/2701(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0465/2015

(ki nadomešča B8-0465/2015, B8-0466/2015, B8-0467/2015, B8-0468/2015, B8-0471/2015, B8-0474/2015 in B8-0478/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Kinga Gál, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Norbert Neuser, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Louis-Joseph Manscour, Soraya Post in Andi Cristea v imenu skupine S&D,

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR,

Catherine Bearder, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Pavel Telička, Martina Dlabajová, Hilde Vautmans, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, José Inácio Faria, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Javier Nart, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Marielle de Sarnez, Dita Charanzová, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen in Hannu Takkula v imenu skupine ALDE,

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes in Michèle Rivasi v imenu skupine Verts/ALE,

Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0210)


7.2. Stiska beguncev, pripadnikov ljudstva Rohingja, ter množična grobišča na Tajskem (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 in B8-0484/2015 (2015/2711(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0469/2015

(ki nadomešča B8-0469/2015, B8-0470/2015, B8-0472/2015, B8-0477/2015, B8-0480/2015, B8-0482/2015 in B8-0484/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Jeroen Lenaers, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Csaba Sógor, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Tunne Kelam, Monica Macovei, Pavel Svoboda, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Barbara Kudrycka, Ivo Belet in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, Marc Tarabella, Elena Valenciano, Ana Gomes, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Kati Piri, David Martin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Brando Benifei, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Javi López, Afzal Khan, Simona Bonafè, Flavio Zanonato, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Ioan Mircea Paşcu in Andi Cristea v imenu skupine S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Amjad Bashir, Hans-Olaf Henkel in Jana Žitňanská v imenu skupine ECR,

Dita Charanzová, Philippe De Backer, Louis Michel, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Martina Dlabajová, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Juan Carlos Girauta Vidal, Beatriz Becerra Basterrechea, Fernando Maura Barandiarán, Javier Nart, Pavel Telička, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Filiz Hyusmenova, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Antanas Guoga, Alexander Graf Lambsdorff, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Yana Toom, Nathalie Griesbeck, Hannu Takkula, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Johannes Cornelis van Baalen in Marielle de Sarnez v imenu skupine ALDE,

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,

Barbara Lochbihler in Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo in Marco Zanni v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0211)


7.3. Svazi, primer aktivistov za človekove pravice Tulanija Maseka in Bekija Makubuja (glasovanje)

predlogi resolucij B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 in B8-0485/2015 (2015/2712(RSP))

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B8-0473/2015

(ki nadomešča B8-0473/2015, B8-0475/2015, B8-0476/2015, B8-0481/2015, B8-0479/2015, B8-0483/2015 in B8-0485/2015):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Elmar Brok, David McAllister, Claude Rolin, Bogdan Brunon Wenta, Jiří Pospíšil, Marijana Petir, Davor Ivo Stier, Therese Comodini Cachia, Andrej Plenković, Franck Proust, Giovanni La Via, Tomáš Zdechovský, Jarosław Wałęsa, Eduard Kukan, József Nagy, Ivan Štefanec, Monica Macovei in Pavel Svoboda, Jeroen Lenaers, Dubravka Šuica, Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Brian Hayes, Roberta Metsola, Ramona Nicole Mănescu, Tadeusz Zwiefka, Ildikó Gáll-Pelcz, Joachim Zeller, László Tőkés, Seán Kelly, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Michael Gahler, Andrzej Grzyb in Barbara Kudrycka v imenu skupine PPE,

Josef Weidenholzer, Victor Boştinaru, Richard Howitt, David Martin, Jude Kirton-Darling, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Agnes Jongerius, Liisa Jaakonsaari, Miriam Dalli, Krystyna Łybacka, Viorica Dăncilă, Victor Negrescu, Tibor Szanyi, Brando Benifei, Theresa Griffin, Michela Giuffrida, Siôn Simon, Doru-Claudian Frunzulică, Hugues Bayet, Miroslav Poche, Zigmantas Balčytis, Vilija Blinkevičiūtė, Nicola Danti, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Caputo, Neena Gill, Marlene Mizzi, Biljana Borzan, Momchil Nekov, Enrico Gasbarra, Marc Tarabella, Alessia Maria Mosca, Nikos Androulakis, Demetris Papadakis, Arne Lietz, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, José Blanco López, Isabella De Monte, Tonino Picula, Goffredo Maria Bettini, Eric Andrieu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eider Gardiazabal Rubial, Jonás Fernández, Damiano Zoffoli, Kashetu Kyenge, Javi López, Afzal Khan, Jeppe Kofod, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Andi Cristea in Soraya Post v imenu skupine S&D,

Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Hans-Olaf Henkel, Ryszard Czarnecki in Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR,

Javier Nart, Philippe De Backer, Louis Michel, Pavel Telička, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Juan Carlos Girauta Vidal, Marietje Schaake, Ilhan Kyuchyuk, Fernando Maura Barandiarán, Ramon Tremosa i Balcells, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ivo Vajgl, Petr Ježek, Fredrick Federley, José Inácio Faria, Beatriz Becerra Basterrechea, Alexander Graf Lambsdorff, Hilde Vautmans, Frédérique Ries, Jozo Radoš, Izaskun Bilbao Barandica, Nathalie Griesbeck, Yana Toom, Martina Dlabajová, Marielle de Sarnez, Urmas Paet, Johannes Cornelis van Baalen, Hannu Takkula v imenu skupine ALDE,

Lidia Senra Rodríguez, Marie-Christine Vergiat, Stelios Kouloglou, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo v imenu skupine GUE/NGL,

Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE,

Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano v imenu skupine EFDD.

Sprejeto (P8_TA(2015)0212)


7.4. Izvajanje skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o izvajanju skupne varnostne in obrambne politike (na podlagi letnega poročila Sveta Evropskemu parlamentu o skupni zunanji in varnostni politiki) [2014/2220(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Arnaud Danjean (A8-0054/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0213)

Govorili so

James Carver, Jonathan Arnott in Javier Couso Permuy o poteku glasovanja.


7.5. Financiranje skupne varnostne in obrambne politike (glasovanje)

Poročilo o financiranju skupne varnostne in obrambne politike [2014/2258(INI)] - Odbor za zunanje zadeve - Odbor za proračun. Soporočevalca: Eduard Kukan in Indrek Tarand (A8-0136/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0214)


7.6. Varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi (glasovanje)

Poročilo o vplivu razvoja evropskih obrambnih trgov na varnost in obrambne zmogljivosti v Evropi [2015/2037(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A8-0159/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA(2015)0215)


7.7. Poročilo Komisije o napredku Turčije za leto 2014 (glasovanje)

Predlog resolucije B8-0455/2015 (2015/2953(RSP))

Govorili so Kati Piri v imenu skupine S&D, ki je zahtevala, da se glaovanje o poročilu prenese na prvo junijsko delno zasedanje, Alexander Graf Lambsdorff, ki je zahtevo podprl, in William (The Earl of) Dartmouth proti njej.

Parlament je zahtevo odobril.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Arnaud Danjean - A8-0054/2015
Daniel Hannan, Neena Gill, Stanislav Polčák, Peter Jahr in Steven Woolfe

Poročilo: Eduard Kukan in Indrek Tarand - A8-0136/2015
Neena Gill in Seán Kelly

Poročilo: Ana Gomes - A8-0159/2015
Neena Gill in Marek Jurek.


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


10. Predložitev dokumentov

Poslanci so predložili naslednje predloge resolucij (člen 133 Poslovnika):

- Isabella Adinolfi, Gerolf Annemans, Marie-Christine Arnautu, Dominique Bilde, Mario Borghezio, Mireille D'Ornano, Rikke Karlsson, Marine Le Pen, Peter Lundgren, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o spoštovanju jezikovne raznolikosti v evropskih institucijah (B8-0352/2015)

posredovano

pristojni :

AFCO

mnenje :

CULT

- Gerolf Annemans, Dominique Bilde, Steeve Briois, Edouard Ferrand, Jean-François Jalkh, Marine Le Pen, Dominique Martin, Georg Mayer, Bernard Monot, Sophie Montel, Joëlle Mélin, Florian Philippot, Harald Vilimsky in Marcel de Graaff. Predlog resolucije o možnosti, ki jo imajo države članice, da prekinejo izplačevanje socialne pomoči priseljencem, ki so državljani EU in ekonomsko neaktivni (B8-0353/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o socialnem dampingu pri cestnem prevozu blaga (B8-0354/2015)

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen in Sophie Montel. Predlog o ustavitvi pogajanj za čezatlantsko partnerstvo za trgovino in naložbe zaradi zaščite dobrobiti živali (B8-0355/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Dominique Bilde, Marine Le Pen in Sophie Montel. Predlog resolucije za ustavitev uvoza lesa, ki izvira iz nezakonitega krčenja gozdov (B8-0356/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ENVI

- Louis Aliot, Nicolas Bay, Steeve Briois, Jean-François Jalkh, Bernard Monot, Jean-Luc Schaffhauser in Mylène Troszczynski. Predlog resolucije o sumih glede agresivnega davčnega načrtovanja podjetja McD Europe Franchising Sàrl (B8-0361/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o sprejemanju strožjih direktiv o zvočnem onesnaževanju (B8-0425/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o ukrepih za davčno preglednost za preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom (B8-0427/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Alberto Cirio. Predlog resolucije o uvrstitvi gojenja konoplje na glavni seznam praks, dovoljenih na površinah z ekološkim pomenom (B8-0428/2015)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

ENVI

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o GSO (B8-0429/2015)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

INTA

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o pomanjkanju enotne opredelitve terorizma med državami članicami (B8-0430/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

- Aldo Patriciello. Predlog resolucije o e-zdravju (B8-0431/2015)

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

ENVI

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o decentralizaciji in spremembi meril za odobritev projektov v okviru naložbenega načrta za Evropo (B8-0432/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

BUDG

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Marine Le Pen, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o priznavanju mešane narave trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in Kanado (B8-0433/2015)

posredovano

pristojni :

INTA

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o učinkih politike kvantitativnega popuščanja, ki jo izvaja Evropska centralna banka (B8-0434/2015)

posredovano

pristojni :

ECON

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Mireille D'Ornano, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o podpori obrtniškemu sektorju v gradbeništvu v Franciji (B8-0435/2015)

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ITRE

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o razveljavitvi direktive o napotitvi delavcev (B8-0436/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL

- Dominique Bilde, Steeve Briois, Sophie Montel in Florian Philippot. Predlog resolucije o reformi napotitve delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (B8-0437/2015)

posredovano

pristojni :

EMPL


11. Sklepi o določenih dokumentih

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 46 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor JURI

- Določbe civilnega prava o robotiki (2015/2103(INL))
(mnenje: EMPL, ITRE)

Dovoljenje za pripravo samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 30.4.2015)

odbor EMPL

- Poročilo o uporabi Direktive Sveta 2010/18/EU z dne 8. marca 2010 o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP in ETUC, ter o razveljavitvi Direktive 96/34/ES (2015/2097(INI))
(mnenje: FEMM)
.

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor AFET

- Izvoz orožja: izvajanje Skupnega stališča 2008/944/SZVP (2015/2114(INI))

- Vloga Evropske unije v Združenih narodih - kako bolje uresničiti cilje zunanje politike EU (2015/2104(INI))
(mnenje: AFCO, CULT, CONT, INTA)

odbor INTA

- Nova v prihodnost usmerjena in inovativna strategija za trgovino in naložbe (2015/2105(INI))
(mnenje: AFET, EMPL, ITRE)

odbor ECON

- Letno poročilo Evropske centralne banke za leto 2014 (2015/2115(INI))
(mnenje: EMPL)

- Ocena stanja in izzivi pri ureditvi EU o finančnih storitvah: učinek in nadaljnji koraki k bolj učinkovitemu in uspešnemu okviru EU za regulacijo finančnega sektorja in unijo kapitalskih trgov (2015/2106(INI))
(mnenje: EMPL, ITRE, JURI, INTA, IMCO)

odbor EMPL

- Izvajanje Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (direktiva o enakosti pri zaposlovanju) (2015/2116(INI))
(mnenje: FEMM, LIBE)

- Strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014-2020 (2015/2107(INI))
(mnenje: FEMM, ITRE)

odbor ENVI

- Izvajanje direkitve o rudarskih odpadkih (2015/2117(INI))

- Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (2015/2112(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, ITRE, INTA, TRAN)

odbor ITRE

- Evropski energetski uniji naproti (2015/2113(INI))
(mnenje: AFET, ENVI, INTA, IMCO, TRAN)

- Doseganje cilja 10-odstotne čezmejne elektroenergetske povezanosti - Priprava evropskega elektroenergetskega omrežja na leto 2020 (2015/2108(INI))

odbor PECH

- Vidiki ribolova pri mednarodnem sporazumu o morski biotski raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije, Konvencija Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu (2015/2109(INI))

odbor LIBE

- Boj proti korpuciji in nadaljnji koraki na podlagi resolucije odbora CRIM (2015/2110(INI))
(mnenje: CONT)

odbor FEMM

- Izvajanje Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev z vidika enakosti spolov (2015/2118(INI))
(mnenje: LIBE)

- Zunanji dejavniki, ki ovirajo podjetništvo med ženskami v Evropi (2015/2111(INI))
(mnenje: ITRE)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor CULT

- Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij (2015/2063(INI))
posredovano pristojni : LIBE
mnenje: CULT, AFET

odbor CONT

- Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress (2015/2042(INI))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: BUDG, ECON, CONT

- Morebitni razvoj in prilagoditev institucionalne ureditve Evropske unije (2014/2248(INI))
posredovano pristojni : AFCO
mnenje: BUDG, CONT

odbor LIBE

- Preglednost, odgovornost in integriteta v institucijah EU (2015/2041(INI))
posredovano pristojni : AFCO
mnenje: ENVI, JURI, CONT, LIBE

Spremembe napotitev na odbore (člen 39 Poslovnika)

odbor JURI

- Zaščita pred učinki ekstrateritorialne uporabe zakonodaje, ki jo sprejme tretja država, in dejanji, ki na tej zakonodaji temeljijo ali iz nje izhajajo (prenovitev) (COM(2015)0048 - C8-0039/2015 - 2015/0027(COD))
posredovano pristojni : INTA
mnenje: AFET, JURI, JURI (člen 39 Poslovnika), JURI (člen 104 Poslovnika)

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES, 2002/14/ES, 98/59/ES in 2001/23/ES, v zvezi s pomorščaki (COM(2013)0798 - C7-0409/2013 - 2013/0390(COD))
posredovano pristojni: EMPL
mnenje: PECH, TRAN, JURI (člen 39 Poslovnika)

Pridruženi odbori (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor ENVI (člen 54 Poslovnika)

- Na poti k novemu mednarodnemu podnebnemu sporazumu v Parizu (2015/2112(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, INTA, TRAN, ITRE) (člen 54 Poslovnika))

odbor ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Evropski energetski uniji naproti (2015/2113(INI))
(mnenje: AFET, INTA, IMCO, TRAN, ENVI (člen 54 Poslovnika))

odbor FEMM (člen 54 Poslovnika)

- Izvajanje Direktive 2011/36/EU z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev z vidika enakosti spolov (2015/2118(INI))
(mnenje: LIBE) (člen 54 Poslovnika))

Spremenjena naslova

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 13.5.2015)

odbor EMPL

- Nov naslov samoiniciativnega poročila 2015/2042(INI) : "Izvajanje evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress"

odbor LIBE

- Nov naslov samoiniciativnega poročila 2015/2063(INI) : "Preprečevanje radikalizacije in novačenja evropskih državljanov s strani terorističnih organizacij".


12. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 192(2) Poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


13. Datum naslednjih sej

Naslednja seja bo potekala 27. maja 2015.


14. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 12.40.

Klaus Welle

Martin Schulz

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Aliot, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Berès, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Buda, Bullmann, Buonanno, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Caspary, Castaldo, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, van Dalen, Dalli, Dalton, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, de Sarnez, Deß, Deutsch, Diaconu, Dlabajová, Dodds Anneliese, Dodds Diane, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duncan, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Eriksson, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Finch, Fisas Ayxelà, Flanagan, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Nathan, Gill Neena, Girauta Vidal, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hayes, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Hetman, Heubuch, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iotova, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jackiewicz, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jáuregui Atondo, Jávor, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kamall, Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Kirton-Darling, Koch, Kofod, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kovács, Kovatchev, Krasnodębski, Krehl, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Maragall, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Marusik, Maštálka, Matias, Maura Barandiarán, Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Muselier, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Paşcu, Paulsen, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plenković, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Ransdorf, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Ropė, Rozière, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Troszczynski, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zanni, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Crowley, Gabriel, Händel, Herranz García, Liberadzki, Morvai, Picierno

Pravno obvestilo