Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 27 май 2015 г. - Брюксел

3. Ред на работа
CRE

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание на втората месечна сесия за май (PE 558.804/¨PDOJ) беше раздаден. Не се предлага никаква промяна в него.

Дневният ред бе определен.

°
° ° °

Изказаха се: Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser и Victor Boştinaru.

(Заседанието се прекъсна за няколко минути.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

Правна информация