Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. mája 2015 - BruselFinálna verzia

3. Program práce
CRE

Bol rozdaný konečný návrh programu druhého májového rokovania (PE 558.804/PDOJ). Neboli navrhnuté žiadne zmeny programu.

Týmto bol stanovený program schôdze.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser a Victor Boştinaru.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

Právne oznámenie