Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 27 maj 2015 - Bryssel

3. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioden maj II (PE 558.804/PDOJ) hade delats ut. Inga ändringar hade föreslagits.

Föredragningslistan var därmed fastställd.

°
° ° °

Talare: Petras Auštrevičius, Jean-Luc Schaffhauser och Victor Boştinaru

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

Rättsligt meddelande