Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. mája 2015 - Brusel

4. Slávnostná schôdza - Príhovor Pana Ki-Muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov
CRE

Od 15.15 do 15.45 h sa pri príležitosti príhovoru Pana Ki-Muna, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, konala slávnostná schôdza Parlamentu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Právne oznámenie