Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 27. mája 2015 - Brusel

5. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili túto otázku na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000048/2015), ktorú položili Iratxe García Pérez a Anna Maria Corazza Bildt, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Skončiť s predčasnými nútenými manželstvami dievčat (2015/2654(RSP)) (B8-0552/2015)

Právne oznámenie