Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 27. maj 2015 - BruxellesEndelig udgave

6. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende betænkninger fra udvalgene:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1896/2006 af 12. december 2006 om indførelse af en europæisk betalingspåkravsprocedure (COM(2013)0794 - C7-0414/2013 - 2013/0403(COD)) - JURI - Ordfører: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A8-0140/2015)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om gasapparater (COM(2014)0258 - C8-0006/2014 - 2014/0136(COD)) - IMCO - Ordfører: Catherine Stihler (A8-0147/2015).

Juridisk meddelelse