Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Mandag den 8. juni 2015 - StrasbourgEndelig udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæring fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Parlamentets sammensætning
 5.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 6.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 8.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 9.Modtagne dokumenter
 10.Arbejdsplan
 11.Tilpasningssatsen for direkte betalinger for kalenderåret 2015 (forhandling)
 12.EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015 (forhandling)
 13.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 14.Intellektuelle ejendomsrettigheder i tredjelande (kortfattet forelæggelse)
 15.Intellektuelle ejendomsrettigheder: En EU-handlingsplan (kortfattet forelæggelse)
 16.Dagsorden for næste møde
 17.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol
Endelig udgave (138 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (59 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (157 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (36 kb)
 
Protokol
Endelig udgave (227 kb)
  Deltagerliste
Endelig udgave (62 kb)
Juridisk meddelelse