Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2153(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0164/2015

Teksty złożone :

A8-0164/2015

Debaty :

PV 09/06/2015 - 10
CRE 09/06/2015 - 10

Głosowanie :

PV 10/06/2015 - 8.6
CRE 10/06/2015 - 8.6
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Wtorek, 9 czerwca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

10. Europejska strategia bezpieczeństwa energetycznego (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego [2014/2153(INI)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Algirdas Saudargas (A8-0164/2015)

Algirdas Saudargas przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrał Arne Lietz (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFET).

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Helmut Scholz (sprawozdawca komisji opiniodawczej INTA), Kateřina Konečná (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI), Filiz Hyusmenova (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Janusza Korwin-Mikkego, Miroslav Poche w imieniu grupy S&D, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michèle Rivasi, Morten Helveg Petersen w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Neoklis Sylikiotis w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Lefterisa Christoforou, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyiego, Dario Tamburrano w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay niezrzeszony, Jerzy Buzek, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fredricka Federleya, Kathleen Van Brempt, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jerzego Buzka, Marek Józef Gróbarczyk, Fredrick Federley, João Ferreira, Peter Eriksson, Roger Helmer, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Petera Erikssona, Jean-Luc Schaffhauser, András Gyürk, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Zoltána Balczó, Miriam Dalli, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jonathana Arnotta, Evžen Tošenovský, Philippe De Backer, Sofia Sakorafa, Michèle Rivasi, Piernicola Pedicini, Barbara Kappel, Paul Rübig, Martina Werner, Dawid Bohdan Jackiewicz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Klausa Buchnera, Kaja Kallas, Paloma López Bermejo, Bas Eickhout, Petr Mach, Gianluca Buonanno, Adam Szejnfeld, Zigmantas Balčytis, Hans-Olaf Henkel, Nils Torvalds, Bronis Ropė, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miroslava Mikolášika, Sotirios Zarianopoulos, Henna Virkkunen, Flavio Zanonato i Anneleen Van Bossuyt.

PRZEWODNICTWO: Anneli JÄÄTTEENMÄKI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Antanas Guoga, Davor Škrlec, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ivana Jakovčića, Janusz Korwin-Mikke, Carlos Zorrinho, Tomasz Piotr Poręba, Urmas Paet, Janusz Lewandowski, Adam Gierek, Massimiliano Salini, Theresa Griffin, Marian-Jean Marinescu, Soledad Cabezón Ruiz, Gunnar Hökmark, Edouard Martin, Luděk Niedermayer, Csaba Molnár, Eva Paunova, Miapetra Kumpula-Natri, Ivan Štefanec, Eugen Freund, Georgios Kyrtsos, Eva Kaili, Inese Vaidere, Vladimír Maňka, Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Dariusz Rosati, José Inácio Faria i Peter Liese.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Lefteris Christoforou, Doru-Claudian Frunzulică, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Nicola Caputo, Notis Marias i Claudia Tapardel.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Algirdas Saudargas.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.6 protokołu z dnia 10.6.2015.

Informacja prawna