Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 10. kesäkuuta 2015 - StrasbourgLopullinen painos
 1.Istunnon avaaminen
 2.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 4.Määrärahojen siirrot
 5.Vastaanotetut asiakirjat
 6.Unkarin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 7.Esityslistan muuttaminen
 8.Äänestykset
  8.1.Dohan muutoksen tekeminen Kioton pöytäkirjaan *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.2.EU:n ja Islannin välinen sopimus Islannin osallistumisesta Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden aikana *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.3.Kroatian liittyminen yleissopimukseen keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.4.Kroatian liittyminen yleissopimukseen sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  8.5.EU:n ja Venäjän suhteiden tila (äänestys)
  8.6.Euroopan energiaturvallisuusstrategia (äänestys)
  8.7.OLAFin valvontakomitean vuotuinen toimintakertomus 2014 (äänestys)
  8.8.Unkarin tilanne (äänestys)
  8.9.Turkkia koskeva vuoden 2014 edistymiskertomus (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Valiokuntien kokoonpano
 13.Sotilaallis-strateginen tilanne Mustanmeren alueella Venäjän liitettyä Krimin laittomasti alueeseensa (keskustelu)
 14.Burundin tilanne (keskustelu)
 15.Menettelyä koskeva esitys
 16.Burundin tilanne (jatkoa keskustelulle)
 17.Korkean tason korruptiotapauksia FIFAssa koskevat viimeaikaiset paljastukset (keskustelu)
 18.Urheilu ja ihmisoikeudet, myös Bakussa pidettävien Euroopan kisojen yhteydessä (keskustelu)
 19.Seuraavan istunnon esityslista
 20.Istunnon päättäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (172 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (65 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (162 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (37 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (43 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (110 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (265 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (64 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (543 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (2020 kb)
Oikeudellinen huomautus