Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/2145(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0190/2015

Ingediende teksten :

A8-0190/2015

Debatten :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Stemmingen :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0238

Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - BrusselDefinitieve uitgave

20. Evaluatie van het kader voor economisch bestuur: balans en uitdagingen (debat)
CRE

Verslag over de evaluatie van het kader voor economische governance: balans en uitdagingen [2014/2145(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Anne Sander (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Sylvie Goulard (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Esther de Lange, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Bernd Lucke, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jonás Fernández, Michael Theurer, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Lucke, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michael Theurer en Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Burkhard Balz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Fabio Massimo Castaldo en Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić en Kostas Chrysogonos, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Elmar Brok.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 23.5 van de notulen van 24.6.2015.

Juridische mededeling