Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2145(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0190/2015

Predkladané texty :

A8-0190/2015

Rozpravy :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Hlasovanie :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0238

Zápisnica
Streda, 24. júna 2015 - BruselFinálna verzia

20. Preskúmanie rámca pre správu hospodárskych záležitostí: hodnotenie a výzvy (rozprava)
CRE

Správa o preskúmaní rámca správy hospodárskych záležitostí: zhodnotenie situácie a výzvy [2014/2145(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Anne Sander (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Sylvie Goulard (spravodajkyňa výboru AFCO požiadaného o stanovisko), Esther de Lange v mene skupiny PPE, Elisa Ferreira v mene skupiny S&D, Bernd Lucke v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jonás Fernández, Michael Theurer v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kostas Chrysogonos, Rina Ronja Kari v mene skupiny GUE/NGL, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Lucke, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položili Michael Theurer a Mario Borghezio v mene skupiny ENF.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Burkhard Balz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marco Zanni, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, ktorá zároveň odpovedala na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položili Fabio Massimo Castaldo a Marco Valli, Marisa Matias, Steven Woolfe, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sylvie Goulard, Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson a Gunnar Hökmark.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić a Kostas Chrysogonos, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Elmar Brok.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Pervenche Berès.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 23.5 zápisnice zo dňa 24.6.2015.

Právne oznámenie