Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2145(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0190/2015

Ingivna texter :

A8-0190/2015

Debatter :

PV 24/06/2015 - 20
CRE 24/06/2015 - 20

Omröstningar :

PV 24/06/2015 - 23.5
CRE 24/06/2015 - 23.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0238

Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - BrysselSlutlig utgåva

20. Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (debatt)
CRE

Betänkande om översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar [2014/2145(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A8-0190/2015)

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Anne Sander (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Ildikó Gáll-Pelcz (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Sylvie Goulard (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Esther de Lange för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jonás Fernández; Michael Theurer för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kostas Chrysogonos; Rina Ronja Kari för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Lucke; Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer; Mario Borghezio för ENF-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Burkhard Balz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marco Zanni; Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, Cora van Nieuwenhuizen, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Fabio Massimo Castaldo och Marco Valli; Marisa Matias, Steven Woolfe, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ivan Jakovčić; Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Dimitrios Papadimoulis, Elmar Brok, Jakob von Weizsäcker, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Goulard; Paulo Rangel, Paul Tang, Danuta Maria Hübner, Costas Mavrides, Elisabetta Gardini, Olle Ludvigsson och Gunnar Hökmark.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Spyraki, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Ivan Jakovčić och Kostas Chrysogonos, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Elmar Brok.

Talare: Jyrki Katainen och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 23.5 i protokollet av den 24.6.2015.

Rättsligt meddelande