Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/2076(BUD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0185/2015

Ingediende teksten :

A8-0185/2015

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/06/2015 - 23.4
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0237

Notulen
Woensdag 24 juni 2015 - Brussel

23.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/000 TA 2015 – Technische bijstand op initiatief van de Commissie (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 13 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2015/000 TA - Technische bijstand op initiatief van de Commissie) [COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Gérard Deprez (A8-0185/2015)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2015)0237)

Juridische mededeling