Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 24. kesäkuuta 2015 - BrysselLopullinen painos
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Poliittisen ryhmän muodostaminen
 4.Parlamentin kokoonpano
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Valiokuntien kokoonpano
 7.Ehdotus unionin säädökseksi
 8.Oikaisu (työjärjestyksen 231 artikla)
 9.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Määrärahojen siirrot
 13.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 14.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 15.Käsittelyjärjestys
 16.Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (keskustelu)
 17.Tervetulotoivotukset
 18.Eurooppa-neuvoston kokouksen (25.–26. kesäkuuta 2015) valmistelu (jatkoa keskustelulle)
 19.Euroopan strategisten investointien rahasto ***I (keskustelu)
 20.Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (keskustelu)
 21.Vakaus- ja kasvusopimuksen soveltamisen seurattavuus (keskustelu)
 22.Poliittisten ryhmien kokoonpano
 23.Äänestykset
  23.1.Sotirios Zarianopoulosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  23.2.Udo Voigtin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  23.3.Euroopan strategisten investointien rahasto ***I (äänestys)
  23.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2015/000 TA 2015 - komission aloitteesta annettava tekninen tuki) (äänestys)
  23.5.Talouden ohjausjärjestelmän uudelleentarkastelu: tilannekatsaus ja haasteet (äänestys)
 24.Päätös toimintasuunnitelmasta, joka koskee oikeudenmukaisempaa yhtiöverojärjestelmää EU:ssa (keskustelu)
 25.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 26.Äänestysselitykset
 27.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 28.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 29.Seuraavien istuntojen aikataulu
 30.Istuntokauden keskeyttäminen
 Läsnäololista
Pöytäkirja
Lopullinen painos (211 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (58 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (200 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (36 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (22 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (61 kb)
 
Pöytäkirja
Lopullinen painos (279 kb)
  Läsnäololista
Lopullinen painos (61 kb)
  Äänestysten tulokset
Lopullinen painos (350 kb)
  Nimenhuutoäänestykset
Lopullinen painos (1657 kb)
Oikeudellinen huomautus