Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 24 juni 2015 - Bryssel
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Bildande av en politisk grupp
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Valprövning
 6.Utskottens sammansättning
 7.Förslag till unionsrättsakt
 8.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 9.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 10.Inkomna dokument
 11.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 12.Anslagsöverföringar
 13.Avtalstexter översända av rådet
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Arbetsplan
 16.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (debatt)
 17.Välkomsthälsning
 18.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (25–26 juni 2015) (fortsättning på debatten)
 19.Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (debatt)
 20.Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (debatt)
 21.Insyn i tillämpningen av stabilitets- och tillväxtpakten (debatt)
 22.De politiska gruppernas sammansättning
 23.Omröstning
  23.1.Begäran om upphävande av Sotirios Zarianopoulos immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  23.2.Begäran om upphävande av Udo Voigts immunitet (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  23.3.Europeiska fonden för strategiska investeringar ***I (omröstning)
  23.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter: ansökan EGF/2015/000 TA 2015 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ (omröstning)
  23.5.Översynen av ramen för ekonomisk styrning: lägesbeskrivning och utmaningar (omröstning)
 24.Beslut antaget om handlingsplan för en rättvisare företagsbeskattning i EU (debatt)
 25.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 26.Röstförklaringar
 27.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 28.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 29.Datum för nästa sammanträdesperiod
 30.Avbrytande av sessionen
 Närvarolista
Protokoll (211 kb)  Närvarolista (58 kb)
 
Protokoll (200 kb)  Närvarolista (36 kb)  Omröstningsresultat (24 kb)  Omröstningar med namnupprop (60 kb)
 
Protokoll (283 kb)  Närvarolista (62 kb)  Omröstningsresultat (356 kb)  Omröstningar med namnupprop (1649 kb)
Rättsligt meddelande