Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg

5. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE túto žiadosť o menovanie:

Spoločné parlamentné zhromaždenie AKP-EÚ: Davor Ivo Stier

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.

Právne oznámenie