Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

7. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpísal nasledujúce akty, ktoré boli od konca minulej schôdze prijaté riadnym legislatívnym postupom :

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde pre strategické investície, Európskom centre investičného poradenstva a Európskom portáli investičných projektov a o zmene nariadení (EÚ) č. 1291/2013 a (EÚ) č. 1316/2013 – Európsky fond pre strategické investície (00034/2015/LEX - C8-0165/2015 - 2015/0009(COD))

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 8. júla 2015 tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ochranných opatreniach ustanovených v Dohode medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou (kodifikované znenie) (00023/2015/LEX - C8-0168/2015 - 2014/0158(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2015 (00027/2015/LEX - C8-0155/2015 - 2015/0070(COD)).

Právne oznámenie