Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 6. heinäkuuta 2015 - Strasbourg

10. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä tuontitodistushakemusten, vapaaseen liikkeeseen luovutuksen ja etuuskohtelusopimusten mukaista CN-koodin 1701 sokerituotteiden puhdistamista koskevien todisteiden osalta markkinointivuosiksi 2015/2016 ja 2016/2017 sekä komission asetusten (EY) N:o 376/2008 ja (EY) N:o 891/2009 muuttamisesta (C(2015)04157 - 2015/2753(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 23. kesäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus kalastusta koskevista säilyttämistoimenpiteistä riutta-alueiden suojelemiseksi Tanskan suvereniteettiin kuuluvilla vesillä Itämerellä ja Kattegatissa (C(2015)04247 - 2015/2755(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. kesäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: PECH

- Komission delegoitu päätös jäteveden käsittelyyn tarkoitettujen tuotteiden suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä (C(2015)04359 - 2015/2763(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu päätös geosynteettisten ja vastaavien tuotteiden suoritustason pysyvyyden arviointiin ja varmennukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti sovellettavista järjestelmistä (C(2015)04380 - 2015/2764(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus rakennustuotteiden paloteknisen käyttäytymisen luokittelusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti (C(2015)04394 - 2015/2762(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 1. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joissa täsmennetään sijoittajia, järjestäjiä, alkuperäisiä luotonantajia ja alullepanevia laitoksia koskevia vaatimuksia siirrettyyn luottoriskiin liittyvien vastuiden osalta, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o625/2014 oikaisemisesta (C(2015)04422 - 2015/2769(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 2. heinäkuuta 2015

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö