Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2634(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

O-000075/2015 (B8-0564/2015)

Debaty :

PV 06/07/2015 - 12
CRE 06/07/2015 - 12

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Protokół
Poniedziałek, 6 lipca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

12. Tworzenie unii rynków kapitałowych (debata)
CRE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000075/2015) które skierowali Roberto Gualtieri i Burkhard Balz, w imieniu komisji ECON, do Komisji: Pierwsza reakcja na zieloną księgę Komisji w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych (2015/2634(RSP)) (B8-0564/2015)

Roberto Gualtieri rozwinął pytanie.

PRZEWODNICTWO: Ioan Mircea PAŞCU
Wiceprzewodniczący

Burkhard Balz rozwinął pytanie.

Jonathan Hill (członek Komisji) odpowiedział na pytanie

Głos zabrali: Pablo Zalba Bidegain w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Philippe De Backer w imieniu grupy ALDE, Fabio De Masi w imieniu grupy GUE/NGL, Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, Steven Woolfe w imieniu grupy EFDD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Gerolf Annemans w imieniu grupy ENF, Markus Ferber, Neena Gill, która odmówiła odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, Sander Loones, Paloma López Bermejo, Molly Scott Cato, Marco Zanni, Barbara Kappel, Danuta Maria Hübner, Jonás Fernández, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stevena Woolfe'a, Stanisław Ożóg, Marco Valli, Gunnar Hökmark, Olle Ludvigsson, Antonio Tajani, Doru-Claudian Frunzulică, który odmówił odpowiedzi na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davida Coburna, i Siegfried Mureşan.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Paul Tang.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Patricija Šulin, Nicola Caputo, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, David Coburn i Seán Kelly.

Głos zabrał Jonathan Hill.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 128 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Roberto Gualtieri i Burkhard Balz, w imieniu komisji ECON, w sprawie tworzenia unii rynków kapitałowych 2015/2634(RSP) (B8-0655/2015)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna