Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2014/2208(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0215/2015

Внесени текстове :

A8-0215/2015

Разисквания :

PV 06/07/2015 - 13
CRE 06/07/2015 - 13

Гласувания :

PV 09/07/2015 - 12.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0266

Протокол
Понеделник, 6 юли 2015 г. - Страсбург

13. Ефективно използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика (разискване)
CRE

Доклад относно ефективното използване на ресурсите: преминаване към кръгова икономика [2014/2208(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen представи доклада.

Изказаха се: Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Tiziana Beghin (докладчик по становището на комисията EMPL), Benedek Jávor (докладчик по становището на комисията ITRE), Karl-Heinz Florenz, от името на групата PPE, Massimo Paolucci, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Kateřina Konečná, от името на групата GUE/NGL, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho и Csaba Molnár.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato и Barbara Kappel.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Sirpa Pietikäinen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 9.7.2015 г.

Правна информация