Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2208(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0215/2015

Teksty złożone :

A8-0215/2015

Debaty :

PV 06/07/2015 - 13
CRE 06/07/2015 - 13

Głosowanie :

PV 09/07/2015 - 12.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0266

Protokół
Poniedziałek, 6 lipca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

13. Oszczędne gospodarowanie zasobami: przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie oszczędnego gospodarowania zasobami: ku gospodarce o obiegu zamkniętym [2014/2208(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) i Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Tiziana Beghin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Benedek Jávor (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Karl-Heinz Florenz w imieniu grupy PPE, Massimo Paolucci w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Claude Turmes w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulicę, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Piernicolę Pedicininiego, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho i Csaba Molnár.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato i Barbara Kappel.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Sirpa Pietikäinen.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 9.7.2015.

Informacja prawna