Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/2208(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0215/2015

Ingivna texter :

A8-0215/2015

Debatter :

PV 06/07/2015 - 13
CRE 06/07/2015 - 13

Omröstningar :

PV 09/07/2015 - 12.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0266

Protokoll
Måndagen den 6 juli 2015 - Strasbourg

13. Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (debatt)
CRE

Betänkande om resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle [2014/2208(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Sirpa Pietikäinen (A8-0215/2015)

Sirpa Pietikäinen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tiziana Beghin (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Benedek Jávor (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Karl-Heinz Florenz för PPE-gruppen, Massimo Paolucci för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, Claude Turmes för Verts/ALE-gruppen, Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Pilar Ayuso, Matthias Groote, Julie Girling, Nils Torvalds, Merja Kyllönen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Reinhard Bütikofer, Julia Reid, Jean-François Jalkh, Andrzej Grzyb, Daciana Octavia Sârbu, Jadwiga Wiśniewska, Anneli Jäätteenmäki, Eleonora Evi, Birgit Collin-Langen, Guillaume Balas, Marcus Pretzell, Angélique Delahaye, Simona Bonafè, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Piernicola Pedicini, Pirkko Ruohonen-Lerner, Giovanni La Via, Paul Brannen, Annie Schreijer-Pierik, Karin Kadenbach, Carlos Zorrinho och Csaba Molnár.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Viorica Dăncilă, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Josu Juaristi Abaunz, Igor Šoltes, Rosa D'Amato och Barbara Kappel.

Talare: Jyrki Katainen och Sirpa Pietikäinen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 9.7.2015.

Rättsligt meddelande