Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2014/2146(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0187/2015

Teksty złożone :

A8-0187/2015

Debaty :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Głosowanie :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0249

Protokół
Poniedziałek, 6 lipca 2015 r. - StrasburgWersja ostateczna

14. Przegląd wdrożenia pakietu mlecznego (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie perspektyw przemysłu mleczarskiego UE – przegląd wdrożenia pakietu mlecznego [2014/2146(INI)] - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Sprawozdawca: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Phil Hogan (członek Komisji).

Głos zabrali: Petri Sarvamaa (sprawozdawca komisji opiniodawczej CONT) i Gabriel Mato w imieniu grupy PPE.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ricardo Serrão Santos w imieniu grupy S&D, Richard Ashworth w imieniu grupy ECR, Ulrike Müller w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Matt Carthy w imieniu grupy GUE/NGL, Maria Heubuch w imieniu grupy Verts/ALE, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFDD, Philippe Loiseau w imieniu grupy ENF, Diane Dodds niezrzeszona, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot i Zbigniew Kuźmiuk.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin i Daniel Buda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič i Mairead McGuinness.

Głos zabrali: Phil Hogan i James Nicholson.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 5.12 protokołu z dnia 7.7.2015.

Informacja prawna