Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2146(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0187/2015

Predkladané texty :

A8-0187/2015

Rozpravy :

PV 06/07/2015 - 14
CRE 06/07/2015 - 14

Hlasovanie :

PV 07/07/2015 - 5.12
CRE 07/07/2015 - 5.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0249

Zápisnica
Pondelok, 6. júla 2015 - Štrasburg

14. Preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka (rozprava)
CRE

Správa o vyhliadkach sektora mlieka EÚ – preskúmanie vykonávania balíka predpisov týkajúcich sa mlieka [2014/2146(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca: James Nicholson (A8-0187/2015)

James Nicholson uviedol správu.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Petri Sarvamaa (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko) a Gabriel Mato v mene skupiny PPE.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Richard Ashworth v mene skupiny ECR, Ulrike Müller v mene skupiny ALDE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Maria Heubuch v mene skupiny Verts/ALE, John Stuart Agnew v mene skupiny EFDD, Philippe Loiseau v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Albert Deß, Clara Eugenia Aguilera García, Beata Gosiewska, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Häusling, Edouard Ferrand, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Jørn Dohrmann, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Alyn Smith, Elisabeth Köstinger, Jean-Paul Denanot a Zbigniew Kuźmiuk.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Hannu Takkula, Luke Ming Flanagan, Marijana Petir, Maria Noichl, Daniel Dalton, Stefan Eck, Annie Schreijer-Pierik, Nicola Caputo, Sofia Ribeiro, Laurenţiu Rebega, Michel Dantin a Daniel Buda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Bronis Ropė, Stanislav Polčák, Ruža Tomašić, Franc Bogovič a Mairead McGuinness.

V rozprave vystúpili: Phil Hogan a James Nicholson.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 7.7.2015.

Právne oznámenie