Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 1.Επανάληψη της συνόδου
 2.Δήλωση του Προέδρου (Εκδήλωση μνήμης για τη Σρεμπρένιτσα)
 3.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 4.Σύνθεση του Σώματος
 5.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 6.Διορθωτικά (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 7.Υπογραφή πράξεων που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (άρθρο 78 του Κανονισμού)
 8.Κατάθεση εγγράφων
 9.Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης (κατάθεση)
 10.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 105 παράγραφος 6 του Κανονισμού)
 11.Διάταξη των εργασιών
 12.Οικοδόμηση Ένωσης Κεφαλαιαγορών (συζήτηση)
 13.Αποδοτικότητα των πόρων: προς μια κυκλική οικονομία (συζήτηση)
 14.Eπανεξέταση της εφαρμογής της δέσμης μέτρων για τον γαλακτοκομικό τομέα (συζήτηση)
 15.Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
 16.Ο εξωτερικός αντίκτυπος της εμπορικής και επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ στις πρωτοβουλίες δημόσιου-ιδιωτικού τομέα (σύντομη παρουσίαση)
 17.Ο τομέας των οπωροκηπευτικών από την μεταρρύθμιση του 2007 έως σήμερα (σύντομη παρουσίαση)
 18.Παροχή ολοκληρωμένης πολυτροπικής έκδοσης εισιτηρίων στην Ευρώπη (σύντομη παρουσίαση)
 19.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 20.Λήξη της συνεδρίασης
 Κατάσταση παρόντων
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (187 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (59 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (212 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (36 kb)
 
Συνοπτικά πρακτικά
Οριστική έκδοση (265 kb)
  Κατάσταση παρόντων
Οριστική έκδοση (70 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου