Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 6 juli 2015 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Verklaring van de Voorzitter (Herdenking van Srebrenica)
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Samenstelling Parlement
 5.Samenstelling commissies en delegaties
 6.Rectificaties (artikel 231 van het Reglement)
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 8.Ingekomen stukken
 9.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 10.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 11.Regeling van de werkzaamheden
 12.Het opbouwen van een kapitaalmarktenunie (debat)
 13.Hulpbronnenefficiëntie: de overgang naar een circulaire economie (debat)
 14.Evaluatie van de tenuitvoerlegging van het Zuivelpakket (debat)
 15.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 16.De externe impact van het handels- en investeringsbeleid van de EU op publiek-private initiatieven (korte presentatie)
 17.De fruit- en groentesector na de hervorming van 2007 (korte presentatie)
 18.Invoering van multimodale geïntegreerde ticketing in Europa (korte presentatie)
 19.Agenda van de volgende vergadering
 20.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (160 kb)  Presentielijst (59 kb)
 
Notulen (173 kb)  Presentielijst (36 kb)
 
Notulen (250 kb)  Presentielijst (61 kb)
Juridische mededeling