Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Proces-verbal
Luni, 6 iulie 2015 - Strasbourg
 1.Reluarea sesiunii
 2.Declarația președintelui (Comemorarea masacrului din Srebrenica)
 3.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 4.Componența Parlamentului
 5.Componența comisiilor și delegațiilor
 6.Rectificări (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 7.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 8.Depunere de documente
 9.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 10.Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Ordinea lucrărilor
 12.Crearea unei uniuni a piețelor de capital (dezbatere)
 13.Utilizarea eficientă a resurselor: tranziția spre o economie circulară (dezbatere)
 14.Bilanțul punerii în aplicare a pachetului privind laptele (dezbatere)
 15.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 16.Impactul extern al politicii comerciale și de investiții a UE asupra inițiativelor de tip public-privat (prezentare succintă)
 17.Sectorul fructelor și legumelor după reforma din 2007 (prezentare succintă)
 18.Emiterea biletelor integrate multimodale în Europa (prezentare succintă)
 19.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 20.Ridicarea ședinței
 Lista de prezenţă
Proces-verbal (163 kb)  Lista de prezenţă (59 kb)
 
Proces-verbal (206 kb)  Lista de prezenţă (36 kb)
 
Proces-verbal (249 kb)  Lista de prezenţă (63 kb)
Notă juridică