Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Måndagen den 6 juli 2015 - Strasbourg
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Uttalande av talmannen (Hågkomsten av Srebrenica)
 3.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 4.Parlamentets sammansättning
 5.Utskottens och delegationernas sammansättning
 6.Rättelser (artikel 231 i arbetsordningen)
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen)
 8.Inkomna dokument
 9.Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument)
 10.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 11.Arbetsplan
 12.Att bygga en kapitalmarknadsunion (debatt)
 13.Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle (debatt)
 14.Översyn av genomförandet av mejeripaketet (debatt)
 15.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 16.De externa effekterna av EU:s handels- och investeringspolitik för offentlig-privata initiativ (kortfattad redogörelse)
 17.Sektorn för frukt och grönsaker sedan 2007 års reform (kortfattad redogörelse)
 18.Tillhandahållande av integrerade biljettsystem för multimodala transporter i Europa (kortfattad redogörelse)
 19.Föredragningslista för nästa sammanträde
 20.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
Protokoll (160 kb)  Närvarolista (59 kb)
 
Protokoll (170 kb)  Närvarolista (36 kb)
 
Protokoll (247 kb)  Närvarolista (62 kb)
Rättsligt meddelande