Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/2011(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0221/2015

Texte depuse :

A8-0221/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 07/07/2015 - 5.10

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0247

Proces-verbal
Marţi, 7 iulie 2015 - Strasbourg

5.10. Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS) (vot)

Raport referitor la poziția Consiliului privind proiectul de buget rectificativ nr. 1/2015 al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, secțiunea III – Comisia, care însoțește propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul european de investiții strategice și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1291/2013 și (UE) nr. 1316/2013 (09876/2015 - C8-0172/2015- 2015/2011(BUD)) - Comisia pentru bugete. Raportoare: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P7_TA(2015)0247)

Notă juridică