Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2011(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0221/2015

Ingivna texter :

A8-0221/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 07/07/2015 - 5.10

Antagna texter :

P8_TA(2015)0247

Protokoll
Tisdagen den 7 juli 2015 - Strasbourg

5.10. Förslag till ändringsbudget nr 1/2015: Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) (omröstning)

Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1/2015 för budgetåret 2015, avsnitt III – kommissionen som åtföljer förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för strategiska investeringar och om ändring av förordningarna (EU) nr 1291/2013 och (EU) nr 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2015)0247)

Rättsligt meddelande