Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 7. julij 2015 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsednica

Govorila sta Syed Kamall in Glenis Willmott ob 10. obletnici napadov v Londonu 7. julija 2005.

Govorila je Marine Le Pen o razdelitvi sedežev v sejni dvorani (predsednica je povedala, da o tem vprašanju razpravlja konferenca predsednikov).

Govoril je Jonathan Arnott, ki je izrazil nezadovoljstvo zaradi neizvajanja postopka dviga modrega kartončka med dopoldansko razpravo o čezatlantskem partnerstvu (predsednica je opozorila, da izvajanje tega postopka ni obvezno).

Govoril je Fabio Massimo Castaldo, ki je nasprotoval prisotnosti nekaterih političnih simbolov v zgradbah Parlamenta.

Govoril je Gerard Batten, ki je ponovno spregovoril o atentatih 7. julija 2005 v Londonu in predlagal minuto molka.

Govoril je Elmar Brok.

5. Čas glasovanja
CRE

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Imenovanje članice Računskega sodišča - Bettina Michelle Jakobsen (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o imenovanju Bettine Michelle Jakobsen za članico Računskega sodišča [08487/2015 - C8-0122/2015 - 2015/0803(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Igor Šoltes (A8-0198/2015)

(tajno glasovanje)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Igor Šoltes (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0239)

Seznam poslancev, ki so glasovali, je priložen temu zapisniku (priloga 1 zapisnika z dne 7.7.2015).


5.2. Izvrševanje pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o spremenjenem predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopkov Unije na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Unije po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (kodificirano besedilo) [COM(2015)0049 - C8-0041/2015- 2014/0174(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jiří Maštálka (A8-0203/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0240)


5.3. Zaščita pred škodljivim oblikovanjem cen plovil ***I (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti pred škodljivim oblikovanjem cen plovil (kodificirano besedilo) [COM(2014)0605 - C8-0171/2014- 2014/0280(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Jiří Maštálka (A8-0202/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0241)


5.4. Ribolovne možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Venezuele ob obali Francoske Gvajane *** (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o odobritvi, v imenu Evropske unije, izjave o odobritvi ribolovnih možnosti v vodah EU za ribiška plovila, ki plujejo pod zastavo Bolivarske republike Venezuele v izključni ekonomski coni ob obali Francoske Gvajane [05420/2015 - C8-0043/2015 - 2015/0001(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: João Ferreira (A8-0195/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

João Ferreira (poročevalec) je podal izjavo na podlagi člena 150(4) Poslovnika.

Parlament je potrdil odobritev izjave.

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0242)


5.5. Predlog spremembe proračuna št. 3/2015 - presežek iz proračunskega leta 2014 (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2015 za proračunsko leto 2015 – vključitev presežka iz proračunskega leta 2014 [09765/2015 - C8-0161/2015 - 2015/2077(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0219/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0243)


5.6. Predlog spremembe proračuna št. 4/2015 - uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU za Romunijo, Bolgarijo in Italijo (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 4/2015 za proračunsko leto 2015, ki spremlja predlog za uporabo sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za Romunijo, Bolgarijo in Italijo [09767/2015 - C8-0162/2015 - 2015/2078(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0220/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0244)


5.7. Uporaba sredstev Solidarnostnega sklada EU: poplave v Romuniji, Bolgariji in Italiji (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 11 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (poplave v Romuniji, Bolgariji in Italiji) [COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Siegfried Mureşan (A8-0211/2015)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0245)


5.8. Vzpostavitev povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi (člen 150 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o vzpostavitvi povezanega multimodalnega sistema za izdajo vozovnic v Evropi [2014/2244(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A8-0183/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2015)0246)


5.9. Podaljšanje mandata Posebnemu odboru za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (glasovanje)

Podaljšanje mandata Posebnemu odboru za davčne odločbe in druge ukrepe podobne narave ali s podobnim učinkom (člen 197 Poslovnika).

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

Šteje za sprejeto brez glasovanja.


5.10. Predlog spremembe proračuna št. 1/2015 - Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2015 za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija, ki je priložen predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za strateške naložbe ter spremembi Uredbe (EU) št. 1291/2013 in Uredbe (EU) št. 1316/2013 [09876/2015 - C8-0172/2015 - 2015/2011(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0221/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2015)0247)


5.11. Predlog spremembe proračuna št. 5/2015 - odzivanje na migracijske pritiske (glasovanje)

Poročilo o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2015 za proračunsko leto 2015 – odzivanje na migracijske pritiske [09768/2015 - C8-0163/2015 - 2015/2121(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0212/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2015)0248)


5.12. Pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko (glasovanje)

Poročilo o obetih za sektor mleka v EU - pregled izvajanja svežnja ukrepov za mleko [2014/2146(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: James Nicholson (A8-0187/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2015)0249)

Govorila je

Lidia Senra Rodríguez, pred glasovanjem.


5.13. Zunanji vpliv trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude (glasovanje)

Poročilo o zunanjem vplivu trgovinske in naložbene politike EU na javno-zasebne pobude v državah zunaj EU [2014/2233(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jan Zahradil (A8-0182/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

Govorila je Teresa Jiménez-Becerril Barrio, ki je predlagala minuto molka v spomin na žrtve terorizma v Evropi.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.

NADOMESTNI PREDLOG RESOLUCIJE (predlog skupine GUE/NGL)

Zavrnjeno

PREDLOG RESOLUCIJE (predlog odbora INTA)

Sprejeto (P7_TA(2015)0250)


5.14. Sektor sadja in zelenjave od reforme leta 2007 (glasovanje)

Poročilo o sektorju sadja in zelenjave od reforme leta 2007 [2014/2147(INI)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Nuno Melo (A8-0170/2015)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2015)0251)

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov