Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 7. juuli 2015 - Strasbourg

9. Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Komisjoni 2016. aasta tööprogrammi koostamine (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (komisjoni esimene asepresident) esines avaldusega.

Sõna võtsid József Szájer fraktsiooni PPE nimel, Enrique Guerrero Salom fraktsiooni S&D nimel, Vicky Ford fraktsiooni ECR nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Inês Cristina Zuber fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, David Borrelli fraktsiooni EFDD nimel, Lorenzo Fontana fraktsiooni ENF nimel ja Krisztina Morvai (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sõna võttis Frans Timmermans.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 9.7.2015 protokollipunkt 12.5.

Õigusalane teave