Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 7 juli 2015 - Straatsburg

9. Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Voorbereiding van het werkprogramma van de Commissie voor 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (Eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door József Szájer, namens de PPE-Fractie, Enrique Guerrero Salom, namens de S&D-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Sophia in 't Veld, namens de ALDE-Fractie, Inês Cristina Zuber, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, David Borrelli, namens de EFDD-Fractie, Lorenzo Fontana, namens de ENF-Fractie, en Krisztina Morvai, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

De overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement ingediende ontwerpresoluties zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.5 van de notulen van 9.7.2015.

Juridische mededeling