Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 7. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

9. Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Príprava pracovného programu Komisie na rok 2016 (2015/2729(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: József Szájer v mene skupiny PPE, Enrique Guerrero Salom v mene skupiny S&D, Vicky Ford v mene skupiny ECR, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Inês Cristina Zuber v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, David Borrelli v mene skupiny EFDD, Lorenzo Fontana v mene skupiny ENF a Krisztina Morvai – nezaradená poslankyňa.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.5 zápisnice zo dňa 9.7.2015.

Právne oznámenie