Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2014/0121(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0158/2015

Ingediende teksten :

A8-0158/2015

Debatten :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Stemmingen :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Stemverklaringen
PV 14/03/2017 - 6.3

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Notulen
Dinsdag 7 juli 2015 - StraatsburgDefinitieve uitgave

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Ondervoorzitter

10. Langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders en de verklaring inzake corporate governance ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft en van Richtlijn 2013/34/EU wat bepaalde onderdelen van de verklaring inzake corporate governance betreft [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Olle Ludvigsson (rapporteur voor advies van de Commissie ECON), Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Morten Messerschmidt, namens de ECR-Fractie, Cecilia Wikström, namens de ALDE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Pascal Durand, namens de Verts/ALE-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Steeve Briois, namens de ENF-Fractie, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, die weigert in te gaan op een "blauwe kaart"-vraag van Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda en Victor Negrescu.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bendt Bendtsen, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes en Anneliese Dodds.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Sergio Gaetano Cofferati.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 8.7.2015.

Juridische mededeling