Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/0121(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0158/2015

Predkladané texty :

A8-0158/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Vysvetlenie hlasovaní
PV 14/03/2017 - 6.3

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Zápisnica
Utorok, 7. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
podpredseda

10. Dlhodobé zapojenie akcionárov a vyhlásenie o správe a riadení ***I (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2007/36/ES, pokiaľ ide o podnietenie dlhodobého zapojenia akcionárov, a smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o určité prvky vyhlásenia o správe a riadení [COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A8-0158/2015)

Sergio Gaetano Cofferati uviedol správu.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Olle Ludvigsson (spravodajca výboru ECON požiadaného o stanovisko), Tadeusz Zwiefka v mene skupiny PPE, Evelyn Regner v mene skupiny S&D, Morten Messerschmidt v mene skupiny ECR, Cecilia Wikström v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Pascal Durand v mene skupiny Verts/ALE, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Steeve Briois v mene skupiny ENF, Axel Voss, Richard Howitt, Ashley Fox, Mario Borghezio, Heinz K. Becker, Jutta Steinruck, Beatrix von Storch, ktorá odmietla odpovedať na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tadeusz Zwiefka, Gilles Lebreton, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Neena Gill, Daniel Buda a Victor Negrescu.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Bendt Bendtsen, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jeppe Kofod, Paul Tang, Georgi Pirinski, Virginie Rozière, Jeppe Kofod, Ana Gomes a Anneliese Dodds.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Patricija Šulin, Nicola Caputo, Ruža Tomašić, Ivan Jakovčić, Miguel Viegas, Igor Šoltes, Barbara Kappel, Seán Kelly a Notis Marias.

Vystúpili: Věra Jourová a Sergio Gaetano Cofferati.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 8.7.2015.

Právne oznámenie