Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2014/2238(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0204/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 15
CRE 07/07/2015 - 15

Hlasovanie :

PV 08/07/2015 - 4.13
CRE 08/07/2015 - 4.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0264

Zápisnica
Utorok, 7. júla 2015 - ŠtrasburgFinálna verzia

15. Usmernenia politík zamestnanosti členských štátov * – Iniciatíva na podporu zelených pracovných miest (rozprava)
CRE

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov [COM(2015)0098 - C8-0075/2015 - 2015/0051(NLE)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Laura Agea (A8-0205/2015)

Správa o iniciatíve na podporu zelených pracovných miest: Využitie potenciálu ekologického hospodárstva vytvárať pracovné miesta [2014/2238(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jean Lambert (A8-0204/2015)

Laura Agea a Jean Lambert uviedli svoje správy

V rozprave vystúpila Marianne Thyssen (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Adina-Ioana VĂLEAN
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Eleonora Evi (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Monika Vana (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Georges Bach v mene skupiny PPE, Jutta Steinruck v mene skupiny S&D, Zdzisław Krasnodębski v mene skupiny ECR, Renate Weber v mene skupiny ALDE, Neoklis Sylikiotis v mene skupiny GUE/NGL, Tatjana Ždanoka v mene skupiny Verts/ALE, Jane Collins v mene skupiny EFDD, Joëlle Mélin v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Deirdre Clune, Jan Keller, Notis Marias, Marian Harkin, Lynn Boylan, Linnéa Engström, Daniela Aiuto, Udo Voigt, Thomas Mann, Sergio Gutiérrez Prieto, Kostadinka Kuneva, Sotirios Zarianopoulos, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Marita Ulvskog, Verónica Lope Fontagné, Siôn Simon a Guillaume Balas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Ivan Jakovčić, Stanislav Polčák, Arne Gericke a Davor Škrlec.

Vystúpili: Marianne Thyssen, Laura Agea a Jean Lambert.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.10 zápisnice zo dňa 8.7.2015 a bod 4.13 zápisnice zo dňa 8.7.2015.

Právne oznámenie