Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 7 юли 2015 г. - СтрасбургОкончателна версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Преглед на латвийското председателство (разискване)
 4.Преговорите за трансатлантическо партньорство в областта на търговията и инвестициите (разискване)
 5.Време за гласуване
  5.1.Назначаване на член на Сметната палата - Бетина Мишел Якобсен (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.2.Упражняване от Съюзa на правата, които са му предоставени съгласно правилата за международна търговия *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.3.Защита срещу вредните практики при ценообразуването в корабостроенето *** I (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.4.Предоставяне на възможности за риболов във водите на ЕС на риболовни съдове, плаващи под знамето на Венецуела, в близост до бреговете на Френска Гвиана *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.5.Проект на коригиращ бюджет № 3/2015: излишък от финансовата 2014 година (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.6.Проект на коригиращ бюджет № 4/2015: мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС за Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.7.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС: Наводнения в Румъния, България и Италия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.8.Мултимодална интегрирана продажба на билети в Европа (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  5.9.Продължаване на мандата на Специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (гласуване)
  5.10.Проект на коригиращ бюджет № 1/2015: Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) (гласуване)
  5.11.Проект на коригиращ бюджет № 5/2015: отговор на миграционния натиск (гласуване)
  5.12.Преглед на прилагането на законодателния пакет за млякото и млечните продукти (гласуване)
  5.13.Външно отражение на политиката на ЕС в областта на търговията и инвестициите в публично-частни партньорства (гласуване)
  5.14.Секторът на плодовете и зеленчуците след реформата от 2007 г. (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Подготовка на работната програма на Комисията за 2016 г. (разискване)
 10.Дългосрочната ангажираност на акционерите и декларацията за корпоративното управление ***I (разискване)
 11.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 12.Резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове ***I (разискване)
 13.Бюджет за 2016 г. - Мандат за тристранната среща (разискване)
 14.Европейска програма за сигурност (разискване)
 15.Насоки за политиката на държавите членки в областта на заетостта * - Инициатива за зелена заетост (разискване)
 16.Международна конференция на ООН за финансиране на развитието (13-16 юли 2015 г.) - Избягването и укриването на данъци като предизвикателства в развиващите се страни (разискване)
 17.Състав на политическите групи
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол
Окончателна версия (254 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (65 kb)
  Приложение 1
Окончателна версия (7 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (241 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (37 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (20 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (50 kb)
 
Протокол
Окончателна версия (320 kb)
  Списък на присъствалите
Окончателна версия (71 kb)
  Резултати от различните гласувания
Окончателна версия (435 kb)
  Поименни гласувания
Окончателна версия (1057 kb)
Правна информация